TUZLARIJE - BILTEN TK

17.02.2017.
Održana 66. redovna sjednica Vlade TK
Trajno oduzetom robom raspolagat će Kantonalna direkcija robnih rezervi

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Uredbu o načinu postupanja sa trajno oduzetim predmetima i robom u inspekcijskom postupku. Ovom uredbom uređuje se način postupanja Kantonalne direkcije robnih rezervi sa predmetima i robom trajno oduzetim pravosnažnim prekršajnim nalogom koji je izdat u postupku inspekcijskog nadzora.


Tuzlarije


Već duži vremenski period postupanje sa oduzetom robom u sudskom i inspekcijskom nazoru predstavlja veliki problem, kako sudova, ako i Uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona. U cilju kvalitetnog i sveobuhvatnijeg rješavanja ovog problema pokrenuta je inicijativa i odneseni su određeni zakonski propisi kako bi Kantonalna direkcija robnih rezervi u okviru svog proširenog djelokruga rada preuzimala, skladištila čuvala i raspolagala i dalje postupala sa ovom vrstom roba. Pored direktnih pozitivnih finansijskih efekata po budžet Tuzlanskog kantona koji će uslijediti nakon objedinjavanja svih aktivnosti u okviru Kantonalne direkcije robnih rezervi, bitno je istaći i druge indirektne efekte koji će uslijediti u pogledu rasterećenja sudova i Uprave za inspekcijske poslove TK u pogledu postupanju sa oduzetom robom i predmetima što im u ovom trenutku predstavlja problem.

Priredio(la): Odjeljene za informisanje Vlade TK