TUZLARIJE - BILTEN TK

19.04.2017.
Redovna 73. sjednica Vlade TK
Odobrena sredstva raznim udruženjima, klubovima, školama
Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je 8.000 KM JU Srednja muzička škola Tuzla kao podršku povodom obilježavanja jubilarne 60. godišnjice Škole. Sredstva se odobravaju za pokriće izdataka nastalih u organizaciji „Koncert profesora“, „Koncert učenika JU Srednja muzička škola Tuzla i studenata Muzičke akademije Sarajevo“, Gala koncerti „Večeri Baroka“ i promocije knjige „Monografija škole JU Srednja muzička škola Tuzla u periodu od 2007– 2017. godine“.


Tuzlarije


- Košarkaškom invalidskom klubu „Zmaj“ Gradačac, na ime refundacije troškova učešća ovog kluba na takmičenju EURO lige košarke u kolicima, koje je održano u Brnu u Republici Češkoj, odobreno je 10.000 KM.

- Asocijaciji studenata Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli na ime pokroviteljstva Vlade Tuzlanskog kantona nad manifestacijom „Dani Filozofskog fakulteta u Tuzli“ odobrena su novčana sredstva u iznosu od 3.000 KM. Za štampanje programa, knjige sažetaka i zbornika radova te drugih troškova međunarodne konferencije “Savremene perspektive i izazovi u društvenim i humanističkim naukama” Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli je odobreno 3.800 KM.

-Za finansijsku podršku u organizaciji i realizaciji projekta prve dodjele poslovnih nagrada za poslovne subjekte sa područja Tuzlanskog kantona pod nazivom „Kristali soli” društvu Vidik d.o.o. je odobreno 10.000 KM. Međunarodnom forumu solidarnosti – EMMAUS BiH iz Doboj Istoka, na ime obezbjeđenja dijela potrebnih finansijskih sredstava za podršku humanitarnoj akciji za pomoć narodu Sirije odobreno je 20.000 KM.

- 1.000 KM odobreno je Međunarodnoj osnovnoj školi u Tuzli, za sufinansiranje učešća učenice ove škole Dženite Mujkanović, na World Scholars Cup olimpijadi koja će se održati u Hanoi, Vijetnam, a 2.000 KM Međunarodnoj srednjoj školi u Tuzli, kao finansijska podrška za učešće učenica ove škole Rabije Duraković i Dženete Kudumović na INFOMATRIX olimpijadi, u kategoriji Informacione tehnologije i programiranja, koja će se održati u Bukureštu u Rumuniji.

-Klubu borilačkih sportova “Seiken” Živinice, kao finansijska podrška u organizaciji i omogućavanju uslova za realizaciju kantonalnog turnira u karateu pod nazivom „Kantonalni turnir povodom dana oslobođenja Općine Živinice” odobrene su 3.000 KM.


- Također, Vlada je odobrila 3.000 KM Udruženju studenata Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta u Tuzli, za sufinansiranje učešća na međunarodnoj manifestaciji „Georudarijada 2017“ koja će se održati u mjestu Lepenski Vir u Republici Srbiji.

-Sredstva u iznosu od 2.000 KM odobreno je JU „Centar za zaštitu, razvoj i promociju turizma“ Banovići, za sufinansiranje tradicionalne manifestacije „Prvomajski uranak“ koja će se organizovati na lokalitetu Mačkovac u Banovićima.

-Rukometnom klubu „Krivaja“ Zavidovići, za sufinansiranje 4. međunarodnog turnira u rukometu pod nazivom „Rukomet u srcu“ odobrene su 3.000 KM. Na ovoj manifestaciji međunarodnog karaktera, biće učesnici iz Evrope, sportisti iz cijele BiH igrači u klubovima i igrači u Reprezentaciji BiH, službene osobe iz Tuzlanskog kantona i drugi. Planirano je odigravanje 70 utakmica a na takmičenju će učestvovati ekipe iz 6 država, ukupno 19 ekipa i Reprezentacija BiH.

-2.000, 00 KM odobreno je Udruženju žena „Mreža žena Veliko srce u Bosni i Hercegovini“, Gradačac na ime pomoći za organizaciju manifestacije „Sajam organskih proizvođača Eko-Etno 2017. Gradačac“.


Na sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je usvojila više izvještaja o radu i poslovanju u 2017.godini. Usvojeni su izvještaji o radu tokom 2016. godine Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Ministarstva razvoja i poduzetništva, Kantonalnog pravobranilaštva, Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći, javnih ustanova Odgojni centar Tuzlanskog kantona i Zaštićeni pejzaž Konjuh, te Javnog preduzeća Međunarodni aerodrom Tuzla.

Također Vlada je usvojila Informaciju o stanju u privrednim društvima iz oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje, prehrambene i drvne industrije, šumarstva i vodoprivrede na području Tuzlanskog kantona za 2016. godinu i Periodični izvještaj Budžeta Tuzlanskog kantona od 01.01.–31.12.2016. godine.

-Vlada je donijela Odluku o prodaji sedam službenih putničkih motornih vozila u vlasništvu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK. Radi se o neispravnim vozilima starosti od 17 do 21 godina u koja bilo kakva ulaganja nisu isplativa.

-Vlada je na sjednici donijela i Uredbu o dopunama Uredbe o vrsti vlastitih prihoda i načina i rokova raspodjele. Odlukama o preuzimanju dijela osnivačkih prava i obaveza nad Javnom ustanovom Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla i Narodnim pozorištem Tuzla i ugovorima o regulisanju međusobnih odnosa u vezi sa prenošenjem i preuzimanjem dijela osnivačkih prava nad ovim ustanovama, ove ustanove posluju kao budžetski korisnici u sistemu Jedinstvenog računa Tuzlanskog kantona. S tim u vezi ostvareni vlastiti prihodi se moraju uplaćivati na račun Budžeta Tuzlanskog kantona i koristit će se u skladu sa dopunom Uredbe o vrsti vlastitih prihoda i načina i rokova raspodjele.

-Vlada TK utvrdila je osnovicu za obračun plaće svih budžetskih korisnika Tuzlanskog kantona za mart 2016. godine u iznosu od 380, 25 KM kao i visinu naknade za ishranu u toku rada u iznosu od 8, 00 KM po izrađenom danu.

-Vlada Tuzlanskog kantona je dala saglasnost na tekst Protokola o načinu regulisanja međusobnih obaveza između Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona i Općine Srebrenik u cilju stvaranja uslova za početak rada Općinskog suda u Srebreniku. Ovim protokolom Ministarstvo i Općina uređuju međusobne obaveze u cilju stvaranja uslova za početak rada Općinskog suda u Srebreniku.

Vada Tuzlanskog kantona imenovala je predstavnike Tuzlanskog kantona u radne grupe za evropske integracije Bosne i Hercegovine.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o odobravanju 9.006, 28 KM namjenskih sredstava prihoda od prihoda od koncesija na ime OeKB marže, kreditora UniCredit Bank Austrija AG, u postupku realizacije Programa sufinansiranja Projekta izgradnje kanalizacije i vodosnabdijevanja općine Čelić.

- Vlada Tuzlanskog kantona je usvojila Informaciju Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak u vezi sa preseljenjem u nove prostorije, te se podržava premještaj Ministarstva iz prostorija JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla u drugi uslovniji poslovni prostor na području grada Tuzle.

- Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva finansija TK.

- Vlada je dala sagalsnost JU Bosanski kulturni centar Tuzla za prijem 2 osobe u radni odnos na radno mjesto majstor scene na period od jedne godine.

-U okviru kadrovskih pitana Vlada Tuzlanskog kantona je dala saglasnosti na odluke Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“ o imenovanju izvršnog direktora za saobraćaj i tehniku i izvršnog direktora za marketing i razvoj „Međunarodnog aerodroma Tuzla“ na period za koji je imenovan direktor Društva, odnosno do 29.12.2019. godine. Također, Vlada je odredila punomoćnike državnog kapitala koji, u ime osnivača, vrše funkciju Skupštine Radio – televizije Tuzlanskog kantona, te imenovala Upravni odbor Javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona, na period od četiri godine.

Priredio(la): Odjeljenje za informisanje Vlade TK