TUZLARIJE - BILTEN TK

28.04.2017.
Vlada TK
Kantonalna vlada 2016. godinu okončala tekućim suficitom


Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je jučer godišnji obračun za 2016. godinu. U protekloj godini Tuzlanski kanton je prvi puta nakon deset godina ostvario ukupna finansijski rezultat - suficit u iznosu od 3.772.179, 00 KM. Važno za istaći jeste činjenica da Tuzlanski kanton u protekloj godini nije imao primitaka po osnovu kreditnih zaduženja, te time ostvareni finasijski rezultat, odnosno suficit dobija na svom značaju.


Tuzlarije


Ukupno ostvareni prihodi i primici iznose 317.450.802 KM, a ukupno ostvareni rashodi i izdaci su 313.678.623 KM. Ostvareni prihodi u obračunskom periodu iznose 314.310.392, 00 KM i za 2, 47 % su veći u odnosu na 2015. godinu, a u odnosu na plan manji za 14%. Strukturalno, najveći prihodi su prihodi od poreza i iznose 84, 42%, dok su neporezni prihodi 13, 48% i transferi i donacije 2, 1%.U 2016. godini izvršeni su rashodi u iznosu 292.795.584, 00 KM što je za 2, 27% manje u odnosu na izvršenje rashoda 2015.godine.

Plaće i naknade troškova zaposlenih u oblastima obrazovanja, policije, pravosuđa i uprave, kao najveća stavka rashoda, čine 63, 40 % ukupnih rashoda i u odnosu na izvršenje 2015. godine su manji za 2.852.921, 00 KM ili 1, 51%. Kada su u pitanju kapitalni transferi, za ovu namjenu u 2016. godini je izdvojeno 7, 810, 597.00, u odnosu na 4, 806, 025.00 koliko je ova stavka iznosila 2015. godine. Gledajući strukturu kapitalnih izdataka, za što je prošle godine izdvojeno 4.787.470, 00 KM, 1, 541, 569.00 KM odnosi se na opremu u Ministarstvu unutrašnjih poslova TK, 717, 120.00 KM je usmjereno korisnicima iz oblasti osnovnog obrazovanja, 522, 431.00 KM korisnicima iz oblasti srednjeg obrazovanja, a 697, 193.00 KM JU Univerzitet u Tuzli.

Između ostalih kapitalnih izdataka izdvajaju se još sudovi na području Tuzlanskog kantona za koje je izdvojeno 424, 978.00 KM.

Priredio(la): Odjeljenje za informisanje Vlade TK