TUZLARIJE - BILTEN TK

29.04.2017.
Utvrđeni uslovi, kriteriji i postupak za raspodjelu sredstava za oblast sporta
Utvrđeni uslovi, kriteriji i postupak za raspodjelu sredstava za oblast sporta i tjelesne kulture, kao i manifestacije kulture od interesa za Tuzlanski kanton


Tuzlarije


Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je uslove, kriterije i postupak za raspodjelu sredstava za oblast sporta i tjelesne kulture za 2017. godinu. Shodno utvrđenim kriterijima pravo na dodjelu sredstava imaju nosioci sportskih aktivnosti, čiji se programi/projekti odnose na vrhunski sport, kvalitetni sport, sport za lica sa invaliditetom, tjelesne aktivnosti i sportske igre koje okupljaju veliki broj djece i omladine, s ciljem pravilnog razvoja i unapređivanja zdravlja, finansiranje nabavke neophodnih sportskih rekvizita, sportske opreme za razvoj školskog sporta i pripremu školskih ekipa za nastup na sportskim takmičenjima i studentske omladine Tuzlanskog kantona, sportski odgoj i obrazovanje, zdravstvenu zaštitu sportista, pružanje usluga korištenja objekata na ime trenažnog procesa u oblasti sporta i organizaciju sportskih manifestacija. Osim navedenog, dio sredstava koristit će se i za redovno finansiranje Sportskog saveza Tuzlanskog kantona. Ovi kriteriji su instrument i temelj koji će na području Tuzlanskog kantona unijeti potrebnu sigurnost, kontinuitet u radu, te omogućiti stvaranje uslova za osnovno-temeljno funkcionisanje sporta i sportskih udruženja i biti stimulans i motiv za one koji u sportu budu mogli postići više i bolje.

Također Vlada je utvrdila i kriterije, uslove i postupak za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice Manifestacije kulture od interesa za Tuzlanski kanton za 2017. godinu. Za ove namjene Programom je predviđeno 20.000, 00 KM, i to 16.400, 00 KM neprofitnim organizacijama, 2.000, 00 KM privatnim preduzećima i poduzetnicima i 1.600, 00 KM drugim nivoima vlasti. Ovim sredstvima finansirat će se pojedinačni programi/projekti – manifestacije pravnih lica koja organizuju tradicionalne i druge značajne pozorišne, književne, muzičko-scenske, muzičke, plesne, muzejske, likovne, galerijske i arhivske manifestacije, tribine, simpozije i programe, ukoliko programi/projekti manifestacija koji se kandiduju afirmišu kulturu, kulturno stvaralaštvo i kulturno-historijsko naslijeđe Tuzlanskog kantona i doprinose njegovom očuvanju, uključuju programe međunarodne saradnje, znače obilježavanje godišnjica rada ustanova kulture i obrazovanja, a da na drugi način nisu ostvarili pravo na sufinansiranje iz Budžeta TK u 2017. godini. Zbog ograničenog iznosa sredstava, aplikanti mogu jedan projekat, za koji se može dodijeliti maksimalno 3.000, 00 KM.

Priredio(la): Odjeljenje za informisanje Vlade TK