TUZLARIJE - BILTEN TK

11.05.2017.
Vladin i nevladin sektor zajedno u borbi protiv korupcije

Zajednički rad na implementaciji antikorupcionih aktivnosti, koje su definisane u državnoj Strategiji za borbu protiv korupcije 2015 – 2019. i Strategiji za borbu protiv korupcije Tuzlanskog kantona 2016 - 2019., bila je tema današnjeg sastanka premijera Tuzlanskog kantona Bege Gutića sa predstavnicima Udruženja „Centar za razvoj medija i analize“ (CRMA) i nosioca Programa Antikorupcijska mreža u BiH - ACCOUNT.

Tuzlarije


Ovom prilikom direktor Udruženja CRMA i ACCOUNT-a Eldin Karić, projekt koordinator Udruženja Tatjana Udovičić i projekt asistent Slobodan Goubović su premijera Gutića upoznali sa radom Mreže Account i planiranim aktivnostima, ponudili podršku i predložili potencijalne modalitete saradnje sa Vladom Tuzlanskog kantona. S tim u vezi dogovoreno je da buduće zajedničko djelovanje i formalno uredi potpisivanjem Memoranduma o saradnji Vlade TK i ACCOUNT-a, a kako bi se ta saradnja intenzivirala, danas je dogovoreno da se u najskorije vrijeme upriliči i sastanak predstavnika Account-a sa timom Vlade TK za borbu protiv korupcije, te i na taj način koordiniraju buduće zajedničke aktivnosti.

Premijer Gutić je podržao rad i zalaganje ovih udruženja i njihov angažman na polju borbe protiv korupcije, te istakao da su sve te aktivnosti u potpunom suglasju sa opredjeljenjem Vlade TK.

- Tuzlanski kanton je konkretnim rezultatima na ovom planu pokazao da je lider i u oblasti borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala. Vlada bezrezervno daje podršku svim aktivnostima i borbi protiv korupcije. Da je to tako govori i podatak da smo u Tuzlanskom kantonu upravo u proteklih nekoliko godina bili svjedoci da su policija i tužilaštvo zadokumentovali nekoliko ovakvih djela u vladinom sektoru, pri čemu je Vlada davala punu podršku radu istražnih i pravosudnih organa, rekao je premijer Gutić i dodao da procesuiranje ovih službenika nisu pokazatelj da u Tuzlanskom kantonu korupcije ima više nego negdje drugo, nego isključivo opredjeljenja da se s tim „društvenim karcinomom“ odlučno obračunamo.

Također, premijer Gutić je rekao da će Vlada i u narednom periodu, kao što je to činila i do sada posebnu pažnju posvetiti potrebama pravosudnih i istražnih institucija, te im davati potrebnu finansijsku podršku i dodatni podstrek za kvalitetniji rad i djelovanje.

- Svaka podrška i pomoć koju te institucije mogu dobiti i od nevladinog sektora su dobrodošle, zaključio je premijer Gutić.

Priredio(la): Odjeljenje za informisanje Vlade TK