TUZLARIJE - BILTEN TK

13.06.2017.
Vlada TK
392.000 KM za materijalno zbrinjavanje osoba u stanju socijalne potrebe

Vlada Tuzlanskog kantona dala je jučer saglasnost na Program raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe za 2017. godinu.

Tuzlarije


Za ove namjene Programom je predviđeno 392.000 KM, a bit će raspoređena organizacijama/udruženjima za podršku realizacije projekata koji za cilj imaju: prevenciju siromaštva i podrške materijalno neobezbijeđenim pojedincima i porodicama putem organizirane ishrane i paketa pomoći i drugih vrsta usluga i podrške, podrške djeci i mladima sa višestrukim i najtežim oblicima invaliditeta kroz provođenje procesa habilitacije i rehabilitacije, usluga boravka i drugih vaninstitucionalnih usluga podrške i usluga ranog rasta i razvoja, osnaživanje osoba sa invaliditetom, profesionalna rehabilitacija i zapošljavanja i drugih oblika usluga i podrške ovih lica i njihovih porodica koje preveniraju institucionalni smještaj osoba sa invaliditetom, podršku pojedincima i porodicama, koja zbog posebnih okolnosti trebaju podršku putem savjetovanja, usluga sigurne kuće, specifičnih tretmana i drugih vaninstitucionalnih oblika zaštite koji jačaju instituciju porodice, te poboljšanje kvaliteta življenja starijih lica putem vaninstitucionalnih usluga i drugih oblika podrške.

Priredio(la): Odjeljenje za informisanje Vlade TK