TUZLARIJE - BILTEN TK

10.07.2017.
Problemi sa koncesionarima
Raskid ugovora sa ˝Muškom vodom˝ i “Majevičkim studencom”
Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost za pokretanje sudskog postupka za raskid Ugovora o koncesiji dodijeljenoj privrednom društvu “Muška voda” d.o.o. Kladanj i naplatu duga. Naime, Vlada zbog više razloga, među kojima i neizmirenog duga od 50.500, 00 KM, smatra da su se stekli uslovi za raskid Ugovora o koncesiji i naplatu neizmirenog duga.
Tuzlarije


Također Vlada je dala saglasnost i za pokretanje sudskog postupka za raskid Ugovora o koncesiji dodijeljenoj privrednom društvu “Majevički studenac” d.o.o. Donja Obodnica, Grad Tuzla. Imajući u vidu da koncesionar i pored brojnih usmenih i pismenih poziva na na ispunjavanje ugovornih obaveza, nije izmirio svoja dugovanja, da je prestao sarađivati sa koncesorom u pogledu zapisničkih utvrđivanja zahvaćenih količina izvorske vode, a time prestao i izvršavati sve druge ugovorne obaveze, Vlada i u ovom slučaju smatra da su se stekli uslovi za raskid Ugovora o koncesiji i naplatu neizmirenog duga.

Priredio(la): Odjeljenje za informisanje Vlade TK