TUZLARIJE - BILTEN TK

18.07.2017.
Vlada TK
Utvrđen nacrt Zakona o Javno privatnom partnerstvu


Budući da se postojeći Zakon o javno – privatnom partnerstvu pokazao nedovoljno efikasnim i kompleksnim za provedbu u praksi i sa tendencijom stvaranja povoljnijih uslova i procedura za ostvarivanje saradnje javnog i privatnog sektora te omogućavanja realizacije značajnijih razvojnih infrastrukturnih projekata na području Kantona, Vlada Tuzlanskog kantona je utvrdila nacrt novog Zakona o javno – privatnom partnerstvu.

Tuzlarije


Ovim zakonom se uređuje predmet javno-privatnog partnerstva obilježja, načela, modeli javno-privatnog partnerstva, postupak dodjele ugovora o javno-privatnom partnerstvu, provođenje Zakona, pravna zaštita i kaznene odredbe te druga pitanja od značaja za javno-privatno partnerstvo iz nadležnosti Tuzlanskog kantona i jedinica lokalne samouprave sa područja Kantona. Javno-privatno partnerstvo je dugoročan ugovorni odnos između javnog i privatnog partnera sa ciljem pružanja javnih usluga iz nadležnosti javnog partnera korištenjem upravljačkih, tehničkih, finansijskih i inovacijskih sposobnosti privatnog partnera, kao i razmjenom umijeća i znanja između javnog i privatnog partnera. Uz već raniju namjeru za pojednostavljenjem regulatornog okvira za projekte javno-privatnog partnerstva, Vlada TK je uspostavila saradnju sa USAID- ovim Projektom jačanja institucija vlasti i procesa u Bosni i Hercegovini (SGIP) čiji su predstavnici pružili tehničku i stručnu podršku Radnoj grupi Vlade TK u izradi nacrta novog Zakona o javno-privatnom partnerstvu Tuzlanskog kantona.

Donošenje novog Zakona o JPP-u predstavlja realizaciju opredjeljenja Vlade za stvaranje ambijenta koji će potaknuti saradnju javnog i privatnog sektora na realizaciji projekata, a što će za cilj imati unaprjeđenje kvalitete života stanovnika Tuzlanskog kantona i doprinos cjelokupnom privrednom razvoju, te doprinos ispunjavanju prioriteta Reformske agende.

Priredio(la): Odjeljenje za informisanje Vlade TK