TUZLARIJE - BILTEN TK

20.03.2018.
Održana redovna sjednica Vlade TK
Nastavljen trend smanjenja broja maloljetnih delinkvenata u TK

Vlada TK prihvatila je godišnji Izvještaj o radu JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona. Tokom 2017 godine JU Odgojni centar TK obavljala je aktivnosti na vaspitanju i prevaspitanju maloljetnih učinilaca krivičnih djela, dijagnostičko-opservacijski tretman maloljetnika kao i preventivne aktivnosti sa djecom i maloljetnicima u riziku, te je nastavljen je trend smanjenja broja maloljetnih učinilaca krivičnih djela na području Tuzlanskog kantona.

Tuzlarije


JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona, stoji u Izvještaju, jedan je od nosilaca aktivnosti provođenja Programa prevencije, intervencije i resocijalizacije iz oblasti maloljetničke delinkvencije za područje Tuzlanskog kantona.
Odgojni centar u kontinuitetu unaprjeđuje svoj rad u pogledu uvođenja savremenih metoda rada, uspostavljen je sistem kvalitetnih individualnih i grupnih programa rada sa djecom i maloljetnicima, uređene procedure i politike unutrašnjeg funkcionisanja ustanove, zaokružena saradnju sa naučno-nastavnom zajednicom Univerziteta u Tuzli te podignuta na veći stepen saradnj sa partnerima koji se bave problematikom maloljetničke delinkvencije (MUP TK, Centri za socijalni rad, fakulteti Univerziteta u Tuzli, NVO, međunarodne organizacije).
To prema ocjeni relevantnih institucija (Ombdusmeni za ljudska prava Bosne i Hercegovine, UNICEF-a BiH, pravosudnih institucija, NVO-a), svrstava ovu ustanovu u sami vrh ustanova koje se bave tretmanom maloljetnika, izvršenjem sankcija prema maloljetnicima, dijagnostičko-opservacijskim tretmanom kao i prevencijom maloljetničke delinkvencije na području Tuzlanskog kantona.

Priredio(la): Odjeljenje za informisanje Vlade TK