TUZLARIJE - BILTEN TK

21.03.2018.
Odluke donesene na 5. redovnoj sjednici Vlade TK
Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Izvještaj o radu Kantonalne direkcije robnih rezervi za 2017. godinu.

Tuzlarije


Prema Izvještaju, programski zadaci na očuvanju i zanavljanju postojećih robnih rezervi su u potpunosti realizovani tokom 2017. godine, dok programski zadaci na proširenju obima i strukture robnih rezervi kroz razne razvojne programe nisu realizovani, prvenstveno zbog nedostatka sredstava u budžetu za kapitalne projekte. Također se navodi da tokom 2017. godine nije bilo intervencija iz robnih rezervi, pošto nije bilo elementarnih nepogoda, prirodnih nesreća i drugih vanrednih okolnosti, koje bi zahtijevale intervencije iz robnih rezervi.

Vlada je donijela Odluku kojom Privrednom društvu „ZDRAVNIK“ d.o.o. Gornji Hrgovi, općina Srebrenik, dodjeljuje koncesiju za zahvatanje vode sa izvorišta „Zdravnik“, za potrebe flaširanja na period od deset godina, računajući od dana zaključenja ugovora o koncesiji.


Vlada je također donijela Odluku kojom Privrednom društvu „MAPEX“ d.o.o. Živinice, dodjeljuje koncesiju za zahvatanje vode iz vlastitog izvora vodosnabdijevanja - bunara za tehnološke potrebe poslovnog kompleksa „Mapex“ namjene primarna i finalna obrada drveta „Mapex“ d.o.o. Živinice, koji se nalazi u krugu privrednog društva, na period od 10 godina, od dana zaključenja ugovora o koncesiji.

Vlada je prihvatila Informaciju o radu “Instituta za zavarivanje” d.o.o. Tuzla za 2017. godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona, donijela je Program mjera za otklanjanje propusta i nepravilnosti u upravljanju tekućom rezervom u Tuzlanskom kantonu konstatovanih od strane Ureda za reviziju institucija Federacije BiH.

Vlada je donijela Odluku kojom pristupa dodjeli koncesije, za eksploataciju mineralne vode na lokalitetu "Ljubače" na području grada Tuzla povodom samoinicijativne ponude privrednog društva PIVARA d d Tuzla.


Vlada TK donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju finansijskih sredstava advokatskoj firmi “Sajić” Banja Luka na ime pružanja pravnih usluga privrednom društvu sa većinskim državnim kapitalom “KHK” d.d. Lukavac.

Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku kojom daje saglasnost Kantonalnom pravobranilaštvu, koje pred Općinskim sudom u Tuzli u stečajnom postupku nad imovinom stečajnog dužnika „Muška voda“ d.o.o. Kladanj zastupa Vladu Tuzlanskog kantona, da se u navedenom postupku izjasni za prodaju stečajnog dužnika u cjelini putem javnog oglašavanja, odnosno metodom neposrednog javnog nadmetanja sa početnom cijenom od 681.258, 03 KM.

Vlada TK je donijela Odluku kojom daje prethodnu saglasnost na Odluku Senata Visoke škole računarstva i poslovnih komunikacija Empirica sa sjedištem u Brčko distriktu BiH od 19.2.2018. godine o upisu studenata u prvu godinu studija na Odjeljenju Visoke škole računarstva i poslovnih komunikacija Empirica u Tuzli za akademsku 2018/19. godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku kojom odobrava usmjeravanje donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2018. godinu, u svrhu realizacije projekta “Razvoj Coping strategija“ kod učitelja, nastavnika i profesora u školama koje pohađaju i djeca sa smetnjama u razvoju u Tuzlanskom kantonu“ za JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i fizičkom razvoju Tuzla u iznosu od 6.450, 00 KM dodijeljene od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

Vlada je donijela Odluku kojom odobrava usmjeravanje transfera, u Budžet Tuzlanskog kantona za 2018. godinu, za sufinansiranje projekta institucija kulture Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, a u svrhu finansiranja aktivnosti iz projekta „Muzej za sve“, za JU Muzej Istočne Bosne u iznosu 10.000, 00 KM, dodijeljene od Ministarstva civilnih poslova BiH.


Vlada je također odobrila usmjeravanje transfera, u Budžet Tuzlanskog kantona za 2018. godinu, za realizaciju projekta „Obilježavanje 20 godina JU BKC Tuzla“ sa manifestacijama: Opera „Zmaj od Bosne“, Balet Palčica, Prvi dani komedije u Tuzli, 9. bijenale umjetnosti minijature BiH, Veče saza, Dječije predstave:“Bosanska bajka“ i „Plava boja snijega“ u iznosu 27.500, 00 KM, dodijeljene od Grada Tuzle.

Vlada TK donijela je Odluku o poništavanju javnog oglasa, raspisivanju ponovnog javnog oglasa i utvrđivanju teksta ponovnog javnog oglasa za izbor kandidata za pozicije predsjednika i članova Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Opća bolnica “Dr. Mustafa Beganović” Gračanica.

Vlada je prihvatila izvještaje o radu Ministarstva finansija i Ministarstva za boračka pitanja.

Vlada TK donijela je Zaključak o izmjeni Zaključka u vezi sa planom nastavka kampanje promocije značaja i uloge kupovine domaćih proizvoda.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Rješenje o privremenom imenovanju Upravnog odbora JU Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona Tuzla na period najduže 90 dana u sastavu Emina Ramić, predsjednik i članovi Samir Cipurković i Mirela Ibrahimović - Mehanović.

Priredio(la): Odjeljenje za informisanje Vlade TK