TUZLARIJE - BILTEN TK

21.05.2018.
Održana 14. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona:
Tuzlanski kanton u prvom kvartalu ostvario tekuću suficit oko 3,5 miliona KM

Tuzlarije


Vlada je danas prihvatila Periodični izvještaji Budžeta Tuzlanskog kantona i Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve budžeta Tuzlanskog kantona za prva tri mjeseca ove godine.

U ovom periodu, značajno je za istaći da su prihodi, primici i finansiranje iznosili 77.508.806 KM, što je u odnosu na prihode, primitke i finansiranje ostvarene u istom periodu prošle godine, više za oko 12%. Gledajući rashode i izdatke, oni su u prvom tromjesečju ostvareni u iznosu od 73.950.945 KM i, u odnosu na isti periodu prošle godine ostvarenje je veće za oko 6%. Naprijed navedeno znači da je Tuzlanski kanton prvom kvartalu ostvario tekuću suficit oko 3, 5 miliona KM.

Analizirajući ove periodične izvještaje i donoseći kvartalne operativne planove, Vlada Tuzlanskog kantona nastavlja politiku finansijske discipline i strožijeg planiranja i nadzora nad trošenjem sredstava iz Budžeta. Ova politika između ostalog je polučila ostvarivanjem pozitivnih rezultata u finansijskom poslovanju Kantona, ostvarivanjem tekućih suficita, te smanjivanjem akumuliranog deficita u Budžetu Tuzlanskog kantona.

Također, Vlada je u prvom kvartalu ove godine donijela Odluke o odobravanju sredstava na teret budžetske pozicije tekuća rezerva budžeta u ukupnom iznosu od 110.269, 68 KM, što u procentima iznosi 18, 38% u odnosu na usvojeni Budžet Tuzlanskog kantona. I ovaj podatak pokazatelj je restriktivne politike i štedljivog odnosa prema budžetskim sredstvima.

Priredio(la): Odjeljenje za informisanje Vlade TK