TUZLANSKI DOSJE

14.04.2016.
Zdravstveno osiguranje za 46 djece koja ne pohađaju osnovno obrazovanje
TuzlarijeVlada je dala saglasnost na prijedlog izmjena i dopuna Odluke Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja TK o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Tuzlanskog kantona.

Ovim je pokrenuta procedura sistemskog rješavanja zdravstvenog osiguranja za 46 djece koja ne pohađaju osnovno obrazovanje, te su primjenom izmjena i dopuna kantonalnog Zakona o socijalnoj zaštiti izgubila pravo na osiguranu zdravstvenu zaštitu.

Na ovaj način Vlada i Zavod pokušavaju premostiti jaz koji je nastao jer viši nivoi vlasti, tj. federalni organi i institucije svoje aktivnosti i zakone nisu uskladili sa međunarodnim konvencijama. Ovom je prilikom istaknuto da, i pored činjenice da zdravstveno osiguranje za djecu iz ove kategorije nije bilo osigurano zakonskim rješenjem, na području TK nije zabilježen ni jedan slučaj da je zbog toga bilo kome bila uskraćena medicinska pomoć, te da je za slučajeve pružanja medicinske pomoći neosiguranim licima Vlada TK predvidjela oko 2 miliona KM.

Također, ponovno je istaknuto da je pohađanje osnovne škole obavezno, te da čine prekršaj svi oni koji sprječavaju svoju djecu da pohađaju osnovnu školu. Odluka Zavoda zdravstvenog osiguranja bit će proslijeđena Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje postupanje.

Vlada TK prihvatila je i Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja TK za 2015. godinu.

Priredio(la): Odjeljenje za informisanje Vlade TK