TUZLANSKI DOSJE

14.04.2016.
Odluke Vlade TK u okviru kadrovskih pitanja
U okviru kadrovskih pitanja Vlada Kantona donijela je Odluku o imenovanju punomoćnika koji u ime osnivača vrše ovlašćenja Skupštine Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“ u sastavu Esad Mušanović, predsjednik i članovi Bilal Tulumović i Selma Jaganjac.

Tuzlarije


Vlada je donijela i Odluku o utvrđivanju prijedloga kandidata za privremeno imenovanje Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“ u sastavu Asim Bečić, predsjednik i članovi Asmir Avdić i Zekerijah Smajlović.

Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju prijedloga kandidata za Nadzorni odbor Javnog preduzeća “Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj, u ime državnog kapitala na period od četiri godine u sastavu Almir Buljubašić, Mirza Mezetović, Edina Gogić i Ziad Hadžikić.

Vlada je donijela i niz rješenja o privremenom imenovanju školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.
Donesena je i Odluka o određivanju punomoćnika državnog kapitala
koji, u ime osnivača, vrše funkciju Skupštine Radio – televizije Tuzlanskog kantona i to Mensur Begić, predsjednik i članovi Eldina Čustović i Jasmin Bajrić.
Vlada je dala saglasnost na Odluku o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javne ustanove Zaštićeni pejzaž “Konjuh”, donesenu od strane Upravnog odbora Javne ustanove Zaštićeni pejzaž “Konjuh” kojom je Enes Modrić, dipl.ing. šumarstva iz Banovića imenovan za vršioca dužnosti direktora Javne ustanove
Zaštićeni pejzaž “Konjuh”, do konačnog imenovanja direktora, a najduže 6 mjeseci.
Doneseno je i Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona Halila Jahića, na lični zahtjev.
Vlada je donijela Rješenje o privremenom imenovanju člana Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona Mirsada Halilovića,
na period utvrđen Rješenjem o privremenom imenovanju Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.

Priredio(la): Odjeljenje za informisanje Vlade TK