TUZLANSKI DOSJE

15.04.2016.
Preispitati model isplate naknada porodiljama u FBiH
(Ne)diskriminacija porodilja u FBiH“, tema je okruglog stola koji je danas u Tuzli održan u organizaciji Udruženja “Zemlja djece u BiH“ i Udruženja Žene Tuzle, u partnerstvu s Komisijom za jednakopravnost spolova Skupštine Tuzlanskog kantona i Udruženjem “Žene ženama“ Sarajevo.

Tuzlarije


Na ovom događaju učestvovali su predstavnici Institucije ombudsmena za ljudska prava, Parlamentarne skupštine BiH, izvršne i zakonodavne vlasti TK-a i nekoliko nevladinih organizacija.

Pomoćnica Ombudsmena za ljudska prava BiH Alma Suljić navela je da je prilikom izrade izvještaja koji je sačinila Institucija ombudsmena za ljudska prava konstatovano da su ispoštovani standardi međunarodnog prava u sferi zaštite žena, ali da pravna regulacija u nadležnosti kantona stvara problem prilikom realizacije prava, jer nisu svi kantoni na jednak način osigurali pravnu regulativu i sredstva za naknade porodiljama.

Ocijenila je da takav način pravnog reguliranja dovodi do nejednakosti žena pred zakonom prilikom ostvarivanja njihovih prava na područu FBiH, istaknuvši da su ombudsmeni izdali preporuku da se preispita postojeći model isplate naknade te da se osigura da bez diskriminacije sve žene imaju jednaka prava u oblasti majčinstva.

Zastupnica DF-a u PSBiH i članica Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova ovog zakonodavnog tijela Maja Gasal-Vražica, podsjetila je da je ova komisija organizirala konferenciju u oktobru na kojoj je predstavljen specijalni izvještaj Ombudsmena za ljudska prava BiH, gdje je zaključeno da nedostaje solidarnosti žena u FBiH, koje rade u različitim sektorima.

Kaže da se ne osjeti podrška žena u javnom sektoru kojima je porodiljska naknada regulirana, u odnosu na žene koje rade u drugim sektorima i čekaju na svoje isplate ili ih nemaju nikako ili dobivaju otkaz jer poslodavci zbog opterećenja doprinosa nisu u stanju da ih zadrže.

Najavljuje da će ova komisija organizirati novu konferenciju na kojoj će se napraviti evaluacija šta se nakon konferencije u oktobru poduzelo i da li resorni ministar ima konačno rješenje za ukidanje teritorijalne diskriminacije porodilja.

Zastupnik SBB-a u Skupštini TK-a i predsjednik Komisije za jednakopravnost spolova u ovom zakonodavnom tijelu Jasmin Rahimić kaže da postoji zakonski okvir koji reguliše oblast porodilja u okviru Zakona o socijalnoj zaštiti i zaštiti civilnih žrtava rata i porodica s djecom.

Međutim, smatra da je taj zakonski okvir dobar samo za majke koje se nalaze u radnom odnosu, dok je za majke koje nisu u radnom odnosu on je, kako je ustvrdio, diskriminirajući i trebalo bi raditi na tome da se to stanje popravi.Komitet PS Vijeća Evrope o obnovljenom angažmanu u borbi protiv antisemitizma u Evropi.

Priredio(la): Agencija Fena