TUZLANSKI DOSJE

16.04.2016.
Smanjenje akumuliranog deficita rezultat je primjerenih odluka

Vlada je usvojila Periodični izvještaj Budžeta Tuzlanskog kantona od 1.1.– 31.12.2015. godina te donijela Odluku o usvajanju godišnjeg obračuna za 2015. godinu. Ukupan finansijski rezultat od 19 miliona KM govori o odgovornom odnosu Vlade Tuzlanskog kantona prema trošenju budžetskih sredstava.

Tuzlarije


Vlada TK je u 2015. godini donosila odluke, programe i mjere koji su doprinijeli smanjenju akumuliranog deficita. U periodu januar - decembar 2015. godine Budžet Tuzlanskog kantona ostvario je prihode veće za 9 % a godina je okončana sa dobrim finansijskim pokazateljima. Prihodi su iznosili 311.009.980, 00 KM dok su rashodi zabilježeni u visini od 299.813.230, 00 KM. Ostvaren je teku
i suficit 11.196.750, 00 KM. Plaće i naknade troškova zaposlenih
ine 62, 86 % ukupnih rashoda i u odnosu na izvršenje 2014. godine su manji za 2.949.603 KM iii 1, 54 %. Otplate kredita iznose 9.482.423 KM i u odnosu na izvršenje 2014. godine su veće za 90, 92 %.

Priredio(la): Odjeljenje za informisanje Vlade TK