TUZLANSKI DOSJE

18.04.2016.
Jačanje kompetencija i vještina socijalnih radnika
U okviru Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini koji sprovodi Asocijacija XY u patnerstvu sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, koji podržava Švicarska agencija za razvoj i saradnju SDC; u saradnji sa profesionalnim udruženjima: U.G.“Društvo socijalnih radnika TK„ i U.G. „Stella“ Zenica implementiraju projekat koji se odnosi na profesionalnu oblast socijalnog rada pod nazivom: „Rad sa porodicama korisnika usluga centara za mentalno zdravlje u Bosni i Hercegovini kroz edukaciju socijalnih radnika zaposlenih u centrima za mentalno zdravlje iz sistemske porodične psihoterapije.“

Tuzlarije


Cilj ove projektne intervencije jeste jačanje kompetencija i vještina socijalnih radnika zaposlenih u centrima za mentalno zdravlje kroz edukaciju iz sistemske porodične psihoterapije i primjenu stečenih znanja na radnom mjestu, kao i poboljšanje kvaliteta u pružanju usluga korisnicima u zaštiti mentalnog zdravlja.

Akcenat je na uključivanju članova porodica korisnika usluga Centara za mentalno zdravlje kao aktivnih participanata u procesu oporavka što predstavlja integrativni pristup u radu sa korisnicima koji je usmjeren na poboljšanje stanja i krajnje zadovoljstvo korisnika.

Tuzlarije


Edukacijom je planirano obuhvatiti 30 socijalnih radnika zaposlenih u Centrima za mentalno zdravlje i sastoji od tri dvodnevna edukativna ciklusa, nakon čega slijedi supervizija za učesnike /socijalne radnike i praćenje primjene inovativnih usluga na radnom mjestu.

Drugi edukativni ciklus iz oblasti „Sistemske porodične psihoterapije“ održan je 16. i 17. aprila 2016. godine u Sarajevu u Hotelu Hollywood.

„Čast nam je što je Društvo socijalnih radnika TK nositelj ovog projekta i što socijalni radnici imaju priliku biti educirani i involvirani u ovu bitnu tematiku", kazala je Emina Slijepčević, predsjednica Društva socijalnih radnika TK.

Priredio(la):