TUZLANSKI DOSJE

21.04.2016.
Mladi Romi poručuju da su diskriminirani u društvu
Obuka za mlade aktiviste Rome posvećena temi borbe protiv diskriminacije i djela počinjenih iz mržnje održana je danas u Tuzli u organizaciji Misije OSCE-a u BiH.

Tuzlarije


Trening je namijenjen razumijevanju krivičnih djela počinjenih iz mržnje, kao i alata pomoću kojih mladi romski aktivisti mogu da se bore protiv takvih djela.

Službenik za ljudska prava pri Tuzlanskom uredu Misije OSCE-a u BiH Samir Arnaut ističe da je na obuci bilo riječi o Zakonu o zabrani diskriminacije u BiH, te institucijama kojima se Romi mogu obratiti u slučaju da su diskriminirani ili ako se susreću s djelima počinjenim iz mržnje.

- Romi su grupa koja najviše trpi djela počinjena iz mržnje i koja je svakodnevno izložena diskriminaciji – ocijenio je Arnaut.

Zakon o zabrani diskriminacije i znanje o krivičnim djelima počinjenim iz mržnje nije na dovoljnom nivou, smatra, navodeći da i vlasti i nevladin sektor trebaju raditi više na njegovoj primjeni.

Maturant Srednje saobraćajne škole u Tuzli Mirnes Mujić itiče da u BiH postoji veliki broj ljudi koji su diskriminirani od drugih vršnjaka na vjerskoj, nacionalnoj i drugim osnovama. I sam je, kaže, bio u situaciji da ga ljudi vrijeđaju zbog boje kože, ocijenivši da su sve to predrasude koje treba otkloniti.

Tuzlarije


Tuzlarije


Članica Udruženja “Euro Rom” Azra Beganivić dodala je da diskriminacija prema Romima postoji u svim sferama života, navodeći da ona počinje od ranog djetinjstva i nastavlja se tokom školovanja.

- Moje kolege i ja, zahvaljujući velikom naporu, uspjeli smo završiti školovanje i izboriti se sa svim neugodnostima koje smo pretrpjeli. Natježe mi je padalo što sam zbog boje kože bila izdvojena iz socijalne sredine, a susretala sam se i s odbijanjem školskih prijatelja, pa čak i nastavnika, zbog čega sam se morala truditi više od ostalih učenika kako bih završila Srednju medicinsku školu odličnim uspjehom – istaknula je.

Priredio(la): Agencija Fena