TUZLANSKI DOSJE

27.04.2016.
Demokratska fronta
Uzrok i rješenje slučaja ˝Tuzla kvarc˝

Preduzeće „Tuzla-kvarc“ datira od 1960. godine kad je bilo državno preduzeće, u sastavu Rudnika uglja „Kreka“, i sve do privatizacije mijenjalo je svoj državni status. Privatizacija je izvršena 2000. godine, a većinski vlasnk je postao Velagić Smajil.

Tuzlarije


Privatizacijskim ugovorom, trebalo je unijeti svježi kapital u visini od 2.500.000 KM, što nije učinjeno. Agencija za privatizaciju nije reagovala.

Skupština TK, 23.07.2001. godine uvodi Zakon o koncesijama, kojim se određuje da nadležna ministarstva nadziru primjenu ovog Zakona. Međutim, slučajno ili ne, Tuzla-kvarc potpisuje prvi koncesioni ugovor tek 2005. godine, iako je bio obavezan da traži Zahtjev u roku od 90 dana od dana objave Zakona. Očigledno, da je nadležno ministarstvo dozvolio Tuzla-kvarcu eksplotaciju sirovine bez koncesione naknade, (Ministri, Refik Ahmedinović SDP i Mustafa Burgić SDA).

Skupština TK, 30.03.2004. godine uvodi novi Zakon o koncesijama. Zakonskim i podzakonskim aktima, koncesiona naknada se plaćala na osnovu količine iskopane sirovine. Apsurdno, količinu iskopane sirovine su „mjerili“ preduzeća koja imaju koncesiju, samostalno, bez ikakve kontrole. Ovim Zakonom, tadašnja vlast uvodi novi organ: „Komisija za koncesije“. Primjera radi, Komisija za koncesije je nekoliko godina pisala svojim nadređenim vlastima da preduzeća koja nelegalno vade mineralne sirovine ne mogu biti kažnjena niti prosesuirana. Vlast je uvijek prećutala ove izvještaje, da bi tek 2011. godine uveli kaznu u visini od 5.000 – 15.000 KM, što je smiješno mali iznos u odnosu na količine iskopane sirovine.

„Tuzla-kvarc“, u periodu 2005-2010. godine, na račun koncesione naknade nije uplatio niti jednu KM. (Ministar Sehudin Ograšević, Stranka za BiH). U međuvremenu su osnovali zajedničku firmu sa „slovencima“ pod nazivom „Cinkarna-kvarc“, zatim „Master-servis“, d.o.o. a vjerovatno i neke druge firme. Poslije 2010. godine, Tuzla-kvarc je različitim dopisivanjem odugovlačio novi koncesioni ugovor, istovremeno nije plaćao koncesioni dug stvoren iz perioda 2005-2010. godine. Vlada TK je i dalje dozvoljavala eksplotaciju kvarca (Ministar Željko Knežiček, SDP).
Danas, Vlada TK je u sudskom postupku protiv Tuzla-kvarca. Tuzla-kvarcu su blokirani svi transakcijski računi, ukupno 9 računa. Radnici štrajkuju glađu. Vlada TK ne popušta u naplati duga i dogovora oko novog koncesionog ugovora. (Ministar Srđan Mićanović, SDA). Sud polako radi na raščišćavanju slučaja. Privreda trpi nedostatak kvarcnog pijeska na tržištu, jer se radi o jedinom preduzeću u BiH sa kvalitetnim kvarcnim pijeskom kao sirovinom. Generalno, BiH, a posebno Tuzlanski kanton ima milionske štete.

Rješenje je u hitnom stečajnom postupku. Za tako nešto već davno su se stekli uslovi. U protivnom vlasnik kapitala, kao i kod svih drugih preduzeća, izvući će iz preduzeća sve što može, a radnici će završiti na birou ili ko zna..... Stečajnim postupkom, postoji mogućnost da se predueće oduzme od aktuelnog vlasnika i da radnici počnu raditi, a da Vlada TK dozvoli eksplotaciju kvarcnog pijeska kroz stečajni postupak.


PREDSJEDNIK KLUBA DF TK-a

Sabid Zekan

Priredio(la):