TUZLANSKI DOSJE

27.04.2016.
Z.U. Plava polikilinika u Tuzli
Konkurs za prijem u radni odnos specijaliste oftalmologa
Tuzlarije


Z.U. Plava polikilinika u Tuzli raspisala je Konkurs za prijem u radni odnos specijaliste oftalmologa ( 1 izvšilac).

USLOVI:
Pored opštih uslova utvrđenih zakonom kandidat treba da ispunjava i sledeće posebne uslove:
- VSS Medicinski fakultet/360 ECTS bodova;
- Specijalistički ispit iz oftalmologije;

Uz prijavu na konkurs kandidati su duzni priložiti sledeću dokumentaciju:
- Kraću biografiju;
- Diplomu/uvjerenje o završenom medicinskom fakultetu;
- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
- Uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu;

POSEBNI USLOVI:
poznavanje jednog stranog jezika (engleski/njemački);

NAPOMENA: Fotokopije gore navedene dokumentacije ne moraju biti ovjerene.

Za ovaj posao potrebna je osoba ambiciozna, komunikativna, svestrana, spremna za nova iskustva i usavršavanja.

Prijave na konkurs slati do 31.05.2016 (utorka) putem e-mail adrese konkursplavapoliklinika@gmail.com ili lično u prostorije Plave poliklinike u Tuzli.Priredio(la):