TUZLANSKI DOSJE

27.04.2016.
Udruženje Atex
Najava konferencije za štampu u povodu Svjetskog dana zaštite na radu
Tuzlarije


Udruženje Atex iz Tuzle, povodom obilježavanja 28.aprila, Svjetskog dana zaštite na radu, organizuje konferenciju za medije u BKC-u Tuzla, u četvrtak u 10 sati, koju će ovo Udruženje održati s predstavnicima sindikata FBiH i TK. Prošle godine su to učinili zajedno sa Rudarsko-geološko-građevinskim fakultetom u prostorijama RGGF Tuzla.

S obzirom na stanje u području sigurnosti i porast broja tehnoloških nesreća, među kojima su najtragičnije one, čiji su uzrok požari i eksplozije, smatramo da i na ovakav način treba učiniti sve da bi se broj nesreća na radu smanjio.

Jedan od razloga našeg obraćanja javnosti je višegodišnji zastoj u reguliranju protiveksplozivne zaštite, koji je uzrokovan blokadom rada Komiteta za tehničke propise pri Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, ali i nedonošenjem Zakona o sigurnosti i zdravlju na radu FBiH. Zastoj traje još od 2010, kad je pri MVTEO BiH transponovana direktiva EU o opremi namijenjenoj potencijalno eksplozivnim atmosferama (tzv. Atex-95, br. 94/9/EC), a pripremljena Naredba nikad nije objavljena (iako je od 20. aprila stupila na snagu i nova, revidovana evropska Direktiva, pod brojem 2014/34/EU). To se direktno odražava na prevenciju i provođenje mjera sigurnosti, kao i na edukaciju u oblasti sigurnosti i zdravlja na radu, koja započinje obrazovanjem edukatora i odgovornih tehničkih osoba na fakultetima.

Naglašavamo da su, prema ustavima, BiH, Distrikt Brčko i entiteti nadležni za zakone, preuzimanje i primjenu sigurnosno-tehničkih direktiva EU, da je Republika Srpska još 2011. usvojila odgovarajući pravilnik, a Distrikt Brčko od lani radi na preuzimanju Direktive EC 1999/92, namijenjene poslodavcima i radnicima u opasnim atmosferama. Zbog nepreuzimanja planiranih sigurnosnih direktiva i nedonošenja Zakona o zaštiti na radu FBiH posljedice se osjećaju u svim kantonima FBiH.

Inače, Udruženje Atex je osnovano 2010, broji oko 35 članova iz Tuzle, Sarajeva, Banja Luke, Brčkog i drugih mjesta - stručnjaka iz rudarstva, industrije i specijaliziranih firmi, sa tehničkih fakulteta i iz inspekcijskih tijela, među kojima je oko 15 doktora, predsjednika i članova tehničkih komiteta Instituta za standardizaciju BiH. O aktivnostima Udruženja i kompetencijama članova spremni smo Vam, nekim drugim povodom ili na zahtjev, dostaviti i detaljnije informacije. U nekoliko navrata, prethodnih godina, slali smo prijedloge, molbe i apele nadležnim organima na višim nivoima vlasti, ali bezuspješno. Praktičnu i finansijsku podršku dosad smo imali samo od Tuzlanskog kantona i Distrikta Brčko, gdje smo organizirali dvije Ex-tribine (Tuzla 2012 i Brčko 2014) i realizirali nekoliko projekata podrške poduzetništvu..

Mislimo da će ovakvo obilježavanje, uz vaše uključivanje i uz apele za usvajanje državne regulative i Zakona o sigurnosti i zdravlju na radu FBiH, doprinijeti promociji sigurnosti, te da će, barem u rudarstvu i posebno rizičnim industrijama FBiH, doprinijeti temeljitoj primjeni novih evropskih sigurnosnih standarda.

U očekivanju da ćete prihvatiti naš poziv za sudjelovanje na konferenciji, na koju smo pozvali i predstavnike pojedinih kantonalnih ministarstava i fakulteta, da bismo vam svi bili na raspolaganju za odgovore i informacije, srdačno Vas pozdravljamo.

Predsjednik Udruženja:
Rafo Jozić

Tuzlarije


O Svjetskom danu zaštite na radu

Od 2003. godine Međunarodna organizacija rada ILO (International Labour Organization) obilježava “Svjetski dan sigurnosti i zaštite zdravlja na radu” s naglaskom na prevenciju bolesti i ozljeda na radu. Svjetski sindikalni pokret 28. april također obilježava komemoracijom za sve žrtve profesionalnih bolesti i povreda na radu.

Međunarodna organizacija rada i Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuju kako svake godine na radu smrtno strada oko 2 miliona radnika, uz 260 miliona ozljeda na radu, te vrlo velikog broja slučajeva profesionalne bolesti.

Dan zaštite na radu se širom svijeta obilježava različitim događajima i akcijama.
Od 1996.godine se ovaj dan u 120 zemalja svijeta obilježava kao Međunarodni dan sjećanja na poginule radnike pod motom „Sjetimo se mrtvih, borimo se za žive“. Poseban naglasak se stavlja na prevenciju, a ILO nastoji u svim državama ustrojiti organizirane sisteme, kojima bi se broj povredana radu stalno smanjivao.

Što je povreda na radu? To je, prema zakonu, svaka ozljeda izazvana neposrednim i kratkotrajnim mehaničkim, fizičkim ili hemijskim djelovanjem, uzročno vezana za obavljanje poslova na kojima osoba radi.

Povrede na radu mogu biti prouzročene i naglim promjenama u položaju tijela, iznenadnim trzajem, neprirodnim položajem pri radu, opterećenjem ili drugim promjenama fiziološkog stanja organizma. U ozljedu na radu spada i bolest, koja je nastala kao posljedica nezgode ili neke više sile tokom rada kao i ozljeda nastala na redovnom putu od stana do radnog mjesta i obratno.

Slučajevi, koji se smatraju ozljedama na radu, mnogo su širi od onih na koje se može uticati kad se primjeni Zakon o zaštiti na radu. Nezgode se, nažalost, događaju, ali sigurnost i zaštita na radu uvijek moraju biti na prvom mjestu.

TuzlarijePropisi zaštite na radu uglavnom se odnose na sprečavanje slučajeva opisanih povreda na radu. Zato svaki poslodavac mora biti upoznat sa svim slučajevima, koji se tretiraju kao ozljeda na radu, kako bi zaposlenik ostvario i ostala svoja prava. Zaštita na radu utvrđuje propise, mjere, postupke i pravila, kako bi se stvorili sigurni radni uvjeti i spriječile nezgode na i profesionalne bolesti.

Nažalost, zna se da ne postoji učinkovit sistem preventivnih aktivnosti i mehanizama u području sigurnosti i zaštite zdravlja radnika, a posljedice ovih događaja prije svega teško pogađaju ozlijeđene i njihove obitelji, a zatim i zdravstvene i mirovinske fondove.
Zaštita na radu je djelatnost od javnog interesa.

Poslodavci nisu još uvijek svjesni da su, osim za kvalitet proizvoda i rokove isporuke, odnosno za kvalitetu usluge, odgovorni i za sigurnost i zaštitu na radu. Moraju provoditi odgovarajuću – propisanu zaštitu zdravlja svih svojih zaposlenika. Istovremeno poslodavci moraju zaštititi i okoliš.

Zaštita na radu se provodi s ciljem da se radnicima osiguraju radni uvjeti bez opasnosti za život i zdravlje. U području zaštite na radu, u koje se ubraja i zaštita od požara, zaštita zdravlja i zaštita okoliša, postoji niz propisanih obaveza uz koje se veže prekršajna, pa i krivična odgovornost.

Primjena sistema upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu je od ključne važnosti za smanjivanje nesreća, oboljenja i smrtnih slučajeva na radu. Sigurnost i zaštita na radu moraju biti temelj i početak svake radne aktivnosti, jer su, na svojim radnim mjestima, radnici svakodnevno izloženi raznim opasnostima i rizicima. Poslodavci i radnici trebaju se zajednički pridržavati mjera sigurnosti i zaštite zdravlja na radu, te svakodnevno raditi na njihovom unapređivanju.

Poboljšanje sigurnosti i zdravlja na radu pozitivno utiče na motivaciju radnika, produktivnost rada, te ekonomski i socijalni razvoj društva. Prema principima Seulske deklaracije o sigurnosti i zdravlju na radu, koju su 29. juna 2008. godine potpisali predstavnici 46 zemalja i organizacija iz cijelog svijeta, pravo na sigurno i zdravo radno okruženje treba biti prepoznato kao osnovno ljudsko pravo.

Međunarodna organizacija rada svake godine ima za cilj smanjiti broj smrti uzrokovanih radom, a obilježavanjem Svjetskog dana zaštite na radu nastoji se uticati na podizanje nivoa svijesti o potrebi provedbe zaštite na radu. Zaštita na radu posebno dobija na značaju nakon predaje aplikacije BH za prijem u EU, gdje se sigurnosti radnika posvećuje daleko veća pažnja nego kod nas.

Tuzlarije


Provedba zaštite na radu je obaveza poslodavaca i zaposlenika. Sigurnost i zaštita na radu ne mogu se provoditi bez kvalitetne zaštitne opreme.

Veliku pomoć u prilagodbi propisa poslodavcima će pružiti i informativna stranica (i na hrvatskom jeziku) - Evropske agencije za sigurnost i zdravlje na radu – EU-OSHA (Evropean Agency for Safety and Health at Work), koja je osnovana 1994. godine. Sjedište agencije se nalazi u Bilbau (Španjolska). Cilj joj je postići da uvjeti na radnim mjestima u Evropi budu sigurniji, zdraviji i produktivno poticajniji.

EU agencija prikuplja i analizira informacije, pomoću kojih pridonosi poboljšanju stanja sigurnosti na radu i zdravlja u Evropi. Istovremeno, EU-OSHA surađuje i sa brojnim organizacijama, koje joj pomažu prikupljati i obraditi podatke te provesti istraživanja. Također vodi statističke podatke o nezgodama – povredama na radu, profesionalnim bolestima, te o troškovima, koje prouzrokuju. Profesionalne bolesti nastaju u neposrednoj vezi sa redovnim zanimanjem i nastaju pretežno češće nego u ostaloj populaciji.
Nužno je i razumno izbjegavati povrede, probleme i velike troškove. Pravilno primijenjena zaštitna oprema za zaštitu na radu i upute stručnjaka za osposobljavanje radnika, povećaće sigurnost na radu. Tako će se, primjenjujući pravila i mjere zaštite na radu, spriječiti ozljede i sačuvati zdravlje na radnim mjestima.

Priredio(la):