TUZLANSKI DOSJE

04.05.2016.
Sindikat visokog obrazovanja nezadovoljan izglasanim Nacrtom Zakona o visokom obrazovanju
Poziv Skupštini i Vladi TK na pregovore
Tuzlarije


Sindikat visokog obrazovanja Tuzlanskog kantona izražava nezadovoljstvo izglasanim Nacrtom Zakona o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona, s obzirom da je isti u suprotnosti s principima Bolonjskog procesa čiji je koncept BiH prihvatila kroz Okvirni zakon o visokom obrazovanju.

Usvojeni Nacrt Zakona je sadržajno u nekim članovima sam sa sobom kontradiktoran i gramatički nekorektan. Svjesni smo da je stanje na Univerzitetu u Tuzli i danas veoma loše, ali želimo jasno kazati da je ovakvo stanje između ostalog posljedica dugogodišnjeg direktnog i snažnog upliva politike u visoko obrazovanje.

Sindikat očekuje da u Zakonu budu preciznije definisane nadležnosti Skupštine i Vlade TK u visokom obrazovanju, termin do kada će biti donesena Strategija razvoja visokog obrazovanja na TK i uslovi za oduzimanje licence i akreditacije za visokoškolske ustanove i studijske programe za one koji ne ispunjavaju propisane standarde.

Sindikat visokog obrazovanja TK, poziva Skuštinu i Vladu TK da se pregovori oko usvojenog teksta Nacrta Zakona, kao i buduće aktivnosti na izmjenama normi u visokom obrazovanju odvijaju uz puno učešće predstavnika sindikata, studenata i menadžmenta Univerziteta u Tuzli, kako bi novi Zakon o visokom obrazovanju, bio što kvalitetniji, zadovoljio pravni okvir i sve zainteresovane strane.

PREDSJEDNIŠTVO SVO TK

Priredio(la):