TUZLANSKI DOSJE

05.05.2016.
Održana 35. redovna sjednica Vlade TK
Stabilizacija privrednih prilika


Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je Izvještaj o radu za 2015. godinu. Riječ je o pregledu aktivnosti i mjera poduzetih tokom 2015. godine čiji je fokus djelovanja bio je usmjeren na realizaciju ključnih strateških razvojnih ciljeva definisanih Programom rada Vlade Tuzlanskog kantona za 2015. godinu. Prije svega se radilo o osiguranju finansijske stabilnosti Budžeta što je rezultiralo okončanjem finansijske godine sa najmanjim deficitom u posljednjih 8 godina.

Tuzlarije


Aktivnosti Vlade TK bile su fokusirane na stabilizaciju privrednih prilika u cilju obezbjeđenja povoljnijeg poslovnog ambijenta, očuvanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta. U 2015. godini potpisan je Sporazum o preuzimanju obaveza plaćanja obračunatih a neuplaćenih određenih javnih prihoda obveznika uplate Fabrika obuće „Aida“ dd Tuzla“.

U toku je njegova realizacija na osnovu kojeg će se u trogodišnjem periodu riješti radno-pravni status 316 radnika FO „Aida“. Također je obezbjeđena je zdravstvena zaštita za 1190 radnika privrednih društava koja to nisu bila u mogućnosti. Omogućeno je povezivanje radnog staža radnicima privrednih društava sa većinskim državnim kapitalom koji su stekli uslove za penzionisanje a nisu im uplaćeni pripadajući porezi i doprinosi i na taj način „uvezan“ radni staž za 61 radnika.

U 2015. godini pokrenuti su stečajni postupci u Fabrici deterdženata „Dita“ Tuzla, Livnici čelika Tuzla i Tvornici transportnih uređaja Tuzla, čime je započeto ili će se uskoro započeti rješavanje socijalno statusnih pitanja bivših i sadašnjih radnika privrednih društava koja su imala znatnih poteškoća u poslovanju. Uz punu podršku nadležnih kantonalnih organa i šire društvene zajednice ovim je privrednim društvima omogućen pronalazak i uključivanja strateških partnera te obnova proizvodnje na zdravijim ekonomskim osnovama uz angažman dijela bivših i novih radnika.

Poduzete su aktivnosti zapošljavanja mladih osoba bez radnog iskustva, te provođenje projekta za zapošljavanje i samozapošljavanje Roma i kategorije teško zapošljivih osoba. Podaci Federalnog zavoda za statistiku, pokazuju da je u TK zaposleno 84.303 osoba (septembar 2015.), što predstavlja povećanje za 2.715 osoba u odnosu na decembar 2014. godine. U periodu januar - decembar 2015. godine zabilježen je porast u odnosu na prethodnu godinu, odnosno zaposleno 18.056 osoba sa evidencije što je više za 3.500 osoba nego u 2014. godini.

Tokom 2015. godine Vlada TK je u saradnji sa d.o.o. Colosseum Tuzla pokrenula kampanju „Prepoznaj domaće – budi ponosan – made in BiH“ s ciljem edukacije građana o korisnosti i prednostima odabira domaćih proizvoda prilikom kupovine uz naglašavanje svih benefita, promocije pozitivnog koncepta poduzetništva kojim će se generisati dinamičan i održiv rast kompanija, te pokretanje start up kompanija, vizuelno pokazati građanima korisnost i konkretan rezultat učešća u aktivnostima, pokazati da su kompanije koje učestvuju u kampanji i prepoznate kao društveno odgovorne i poduzetnike aktivno uključiti u programe podrške ekonomskog razvoja.

Kampanja je prezentirana u 7 općina Tuzlanskog kantona (Gračanica, Kalesija, Lukavac, Srebrenik, Gradačac, Banovići i Grad Tuzla). Kontinuirano je unaprjeđivano i jačano povjerenje građana i policije, uz maksimalno angažovanje svih raspoloživih resursa na sprečavanju, suzbijanju i otkrivanju svih oblika kriminaliteta i drugih protivzakonitih ponašanja pojedinaca i grupa, uključujući održavanje povoljnog stanja javnog reda i mira, sigurnosti saobraćaja kao i preduzimanje zakonom predviđenih mjera i radnji u drugim sigurnosnim oblastima iz djelokruga Ministarstva unutrašnjih poslova.

Aktivnosti su također bile usmjerene na stvaranje uslova za pristupačnost i ujednačenost korištenja primarne i sekundarne zdravstvene zaštite. Radilo se na reorganizaciji rada zdravstvenih ustanova, uspostavljanje sistema poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštite, praćenju zdravstvenog stanja stanovništva i rada zdravstvenih ustanova na području kantona, i staralo se o provođenju utvrđenih prioriteta u zdravstvenoj zaštiti.

Za stipendiranje učenika i studenata za 2014/2015. godinu putem Ministarstva za boračka pitanja izdvojeno je 993.600, 00 KM. Ovo pravo ostvarilo je ukupno 1749 kandidata. Za obavljanje volonterskog staža, izdvojeno je 990.000, 00 KM a primijenjeno je na 406 kandidata. Za pomoć u rješavanju stambenih potreba dodjelom bespovratnih finansijskih sredstava borcima i članovima njihovih porodica koji su u stanju socijalne pomoći izdvojeno je 700.000, 00 KM za 219 kandidata. Također su odobrena značajna namjenska sredstva iz ekoloških naknada, vodnih naknada i naknada od promjene namjene zemljišta za realizaciju projekata u općinama Tuzlanskog kantona. Skupština Tuzlanskog kantona je usvojila Zakon o plaćama i naknadama izabranih dužnosnika, nosioca izvršnih funkcija i savjetnika u organima zakonodavne i izvršne vlasti Tuzlanskog kantona. Primjenom navedenog Zakona na poziciji Skupštine TK ostvarena je ušteda od oko 150.000 KM. U 2015. godini Vlada je donijela nove Standarde i normative visokog obrazovanja. Cilj je bio ujednačavanje propisa iz oblasti visokog obrazovanja na području Bosne i Hercegovine. U 2015. godini uspješno je okončan projekat uspostavljanja bazne stanice niskotarifne avio – kompanije Wizzair na Međunarodnom aerodromu u Tuzli, za što je bilo potrebno otvoriti 65 novih radnih mjesta u ovom Javnom preduzeću. Očekuje se da će u 2016. godini usluge Aerodroma koristiti 250.000 ljudi. Također su obezbjeđeni infrastrukturni preduslovi i odbivena je dozvola za izvoz namjernica animalnog porijekla sa Aerodroma.

Priredio(la):