TUZLANSKI DOSJE

05.05.2016.
Održana redovna sjednica Vlade TK
Odluke Vlade TK u okviru kadrovskih pitanja
Vlada je dala saglasnost Ministarstvu zdravstva Tuzlanskog kantona za sporazumno preuzimanje Nermine Čeliković iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, radi postavljenja imenovane na radno mjesto stručnog savjetnika za ekonomsko-finansijske poslove u Ministarstvu zdravstva Tuzlanskog kantona.

Tuzlarije


Vlada Kantona je u okviru kadrovskih pitanja donijela Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, Mirsada Hodžića sa dužnosti, na lični zahtjev.
Doneseno je Rješenje o privremenom imenovanju Halide Basić za člana Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja TK na period utvrđen Rješenjem o privremenom imenovanju Upravnog odbora ZZO TK.
Vlada je donijela Rješenje kojim Almiru Hurić, dipl.ekonomista razrješava dužnosti direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.

Vlada TK donijela je Rješenje o imenovanju Mirsada Hodžića, dipl.ekonomista za direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona na period od četiri godine.
Vlada je donijela Odluku o dopuni Odluke o određivanju punomoćnika državnog kapitala koji u ime osnivača vrše funkciju Skupštine Radio – televizije Tuzlanskog kanton. Odlukom je zadužena Skupština JP RTVTK da na prvoj narednoj sjednici izvrši privremeno imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora.
Također je data prethodna saglasnost Skupštini Javnog preduzeća Radio - televizija Tuzlanskog kantona za privremeno imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Radio - televizija Tuzlanskog kantona, na period najduže 90 dana u sastavu Edis Kavgić predsjednik i članovi Omer Ročević i Fertik Glibanović.
Vlada je donijela Odluku o davanju prethodne saglasnost na Odluku NO JP RTVTK d.o.o o utvrđivanju prijedloga za imenovanje Almira Mulabećirovića, bachelora ekonomije, za direktora Javnog preduzeća Radio - televizija Tuzlanskog kantona d.o.o. na period od četiri godine.
Također je data prethodna saglasnost na Odluku NO JP RTVTK o utvrđivanju prijedloga za imenovanje Nizame Softić za izvršnog direktora za program Javnog preduzeća Radio - televizija Tuzlanskog kantona d.o.o.
Vlada je donijela Odluku o davanju prethodne saglasnosti na Odluku NO JP RTVTK d.o.o. o utvrđivanju prijedloga za imenovanje Fuada Memića za direktora za razvoj Javnog preduzeća Radio –televizija Tuzlanskog kantona d.o.o.
Vlada je donijela Rješenje o privremenom imenovanju Školskog odbora JU Mješovita srednja mašinska škola Tuzla na period najduže 90 dana u sastavu Amir Sejdinović, predsjednik i članovi Mirel Joldić, Sabina Suljanović, Mirsad Jaranović i Željka Ivanović.

Priredio(la):