TUZLANSKI DOSJE

11.05.2016.
Gradsko vijeće
Usvojena Rezolucija o suprotstavljanju podjeli Grada Tuzle
Tuzlarije


Na dvadesetprvoj redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Tuzla, održanoj dana 10.05.2016 . godine, pod tačkom 24. razmatrana je i usvojena Rezolucija o suprotstavljanju podjeli Grada Tuzle i ostalih općina u Bosni i Hercegovini. U nastavku prenosimo kompletan tekst Rezolucije.


Na osnovu člana 8. Zakona o principima lokalne samouprave („Službene novine Federacije BiH “, broj 49/06), člana 6. Statutarne odluke o organizaciji Grada Tuzla u skladu sa Zakonom o Gradu Tuzla (“Službeni glasnik Grada Tuzla”, broj: 1/14, 3/15, 7/15 i 12/15), a u vezi sa 99. Poslovnika Općinskog vijeća Tuzla („Službeni glasnik općine Tuzla“, broj 7/05, 7/11 i 10/14), Gradsko vijeće Tuzla na svojoj sjednici održanoj dana 10.05.2016. godine, d o n o s i

REZOLUCIJU
o suprotstavljanju podjeli Grada Tuzla i drugih gradova i općinaI

Gradsko vijeće Tuzla se oštro protivi sve prisutnijim tendencijama i zagovaranjima pojedinaca i grupa iz političkog života BiH za usvajanje zakonskih rješenja, koji mogu imati za rezultat cijepanje Mostara, Tuzle i drugih gradova i općina u Bosni i Hercegovini po nacionalnoj osnovi, ma od koga dolazili.

Najava podjele Grada Mostara na nacionalne općine, kao i najava podjele drugih gradova u Federaviji BiH od strane nacionalnih stranaka, obavezuje na adekvatno reagovanje svih demokratskih političkih subjekata, medija i nevladinih organizacija s ciljem suprotstavljanja namjeri getoiziranja građana po nacionalnoj osnovi.
II

Gradsko vijeće Tuzla, smatra da su tendencije i zagovaranja podjela gradova na nacionalnoj osnovi vrlo aktuelne u postupku rješavanja statusa izbornih jedinica u Gradu Mostaru i upozorava, da zbog neadekvatnih zakonskih rješenja može definitivno doći do podjele Grada Mostara (de facto i de iurae) na više etničkih lokalnih samouprava, kao i ostalih gradova i općina, što može otvoriti negativni proces cijepanja teritorija na nacionalnoj osnovi i u drugim lokalnim samoupravama.

Ne smije se dozvoliti da se pod plaštom tzv. decentralizacije gradova provodi nacionalistički projekat sličan onom koji je svojevremeno i rezultirao agresijom na Bosnu i Hercegovinu, pa iz navedenih razloga Gradsko vijeće poziva sve izabrane zvaničnike na svim nivoima vlasti u BiH da se suprotstave namjerama podjele Mostara i ostalih gradova i općina na nacionalnoj osnovi.

III


Gradsko vijeće Tuzla, smatra da niko ne smije dijeliti građane po nacionalnoj, vjerskoj, spolnoj ili bilo kojoj drugoj pripadnosti, te insitira na punoj ravnopravnosti naroda i građana u Bosni i Hercegovini u skladu sa Ustavom i međunarodnim dokumentima iz oblasti ljudskih prava i sloboda.

S obzirom na ponovno iskazane namjere napada na multietičnost i jedinstvo Tuzle, Gradsko vijeće Tuzla ostaje kod svih stavova i principa uspostavljenih Deklaracijom o suprotstavljanju podjele Tuzle od 29.02.2008. godine.

IV


Traži se od Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, da izmjenama Izbornog zakona BiH ne dopuste podjelu Grada Mostara i ostalih općina i gradova, a od zakonodavnih tijela Entiteta (FBiH i RS) i kantona, da stvore mehanizme, koji će onemogućiti podjelu Mostara i ostalih gradova i općina po nacionalnoj osnovi.

V

Traži se od Visokog predstavnika za BiH i Evropske komisije, da se uključe u procese izmjena Izbornog zakona BiH u dijelu, koji se odnosi na izbore u Gradu Mostaru i ostalim općinama i gradovima, kako bi se spriječila eventualna moguća loša i neprihvatljiva zakonska rješenja, koja bi rezultirala podjelom gradova i općina po bilo kojoj osnovi.

VI

Ovu Rezoluciju objaviti u „Službenom glasniku Grada Tuzla“

PREDSJEDAVAJUĆI
Jozo Nišandžić


GRADSKO VIJEĆE Tuzla

Priredio(la):