TUZLANSKI DOSJE

13.05.2016.
vijece
Nakon što je 15 vijećnika (SDA, HDZ, SBB, Tuzlanska alternativa, Narodna radom za boljitak), nezadovoljno tokom redovne sjednice Gratskog vijeća Tuzla, napustilo sjednicu preostalih 16 (SDP, BOSS, samostalni vijećnici Enes Huseinagić, Adnan Sijerčić) je nastavilo rad te realizovalo obiman dnevni red.

Usvojen je Izvještaj o izršenju Budžeta Tuzle za 2015. godonu, korištenju sredstava tekuće rezerve te Odluku rebalans Budžeta. Ove godine evidentiran je suficit o kojem je govorila šefica Službe za budžet i finasije Suada Isaković.

Vijećnici uz odluke usvojili i zaključak kojim se traži daa se sačini analiza svih komunalnih potreba na području grada Tuzla.

Suficit od preko 3 miliona KM razlog je za rebalans Budžeta u tekućoj godini.
Konkretnije o samom Budžetu, izvršenju, tekućoj rezervi, te korisnicima na na prošlom Kolegiju gradonačelnika pojasnija je šefica Službe za budžet i finansije Suada Isaković.
O stopi izvršenja Budžeta:
O načinu trošenja sredstava Tekuće rezerve šefica Službe za budžet i finasije je rekla:Bez rasprave primljena je k znanju Informacija (koja je bila sporna vijećnicima koji su izađli) Komisije o postupcimi javnog oglašavanja za izbor predsjednika i članova nadzornog odbora u javnim preduzećima i javnim komunalnim preduzećima čiji je osnivač Grad Tuzla sa utvrđenom rang listom najboljih kandidata te Informacija o izboru predsjednika i članova komisije kao i postupku javnog oglašavanja.
Usvojene ja Odluka o organizaciji i djelokrugu rada Uprave Grada Tuzla, Nacrt odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova i druge. S.M.

Priredio(la):