TUZLANSKI DOSJE

16.05.2016.
Indijski suvlasnik GIKIL-a
Saopštenje za javnost u povodu protesta radnika
Tuzlarije


U vezi sa današnjim protestima radnika “Global Ispat koksne industrije” d.o.o. Lukavac (GIKIL), Uprava GIKIL-a ovim putem obavještava javnost da su plate radnicima regularno isplaćene, te da u ovom momentu plate ne kasne. Posljednja uplaćena plata je za mjesec mart 2016. godine, a rok za isplatu aprilske plate je 25. maj 2016. godine. Prema tome, znak protesta po ovom osnovu je neopravdan.
Osim toga, naglašavamo da su plate u GIKIL-u 20 odsto veće od prosječnih plata u Federaciji BiH, a Uprava kompanije je osigurala da svaki radnik ima topli obrok u kompaniji, kao i dodatnih 6 KM toplog obroka po svakom radnom danu.

Istina je da je trenutna situacija u kompaniji izuzetno teška zbog nelojlane konkurencije kineskih proizvoda, niske cijene koksa, pokrenutih sudskih postupaka između osnivača u vezi sa upravljačkim pravima, kao i nedavnih protesta i nemira od strane Sindikata GIKIL-a i slično, ali uvjeravamo javnost da Uprava kompanije ulaže sve napore kako bi se osigurala održivost proizvodnje i ispunile obaveze prema kupcima u skladu sa potpisanim ugovorima, te kako bi se zadržao udio na tržištu. Naši kupci i radnici vjeruju da je kvalitet GIKIL-ovih proizvoda odličan, te da zaslužuje uspjeh.

U cilju nadoknade deficita uzrokovanog teškim tržišnim uslovima i prevazilaženja problema do trećeg kvartala, Uprava GIKIL-a je uputila dopis osnivačima za infuziju sredstava za period maj – juli 2016. godine. Menadžment kompanije također vodi aktivnosti sa komercijalnim bankama za dobijanje kreditnih sredstava kako bi se poboljšala likvidnost kompanije i ublažila trenutna finansijska situacija.

Uprava GIKIL-a je Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona dostavila zahtjev za održavanje sastanka u cilju utvrđivanja trenutne situacije i poduzimanja mjera za prevazilaženje problema. Rukovodstvo kompanije je također prisustvovalo i današnjem sastanku ministra industrije, energetike i rudarstva TK sa Sindikatom GIKIL-a, a naredni sastanci će biti održani uskoro.

Pod ovim okolnostima, moramo se prilagoditi trenutno teškoj situaciji i napraviti efikasne interne i eksterne promjene za opstanak kompanije, kao i njenih 1.000 radnika.

Pozivamo sve radnike da budu strpljivi i da svojim maksimalnim zalaganjem na radnom mjestu i razumijevanjem za tešku situaciju doprinesu što bržem oporavku Kompanije.

Kompanija ne podržava bilo kakve blokade i izražava javnosti žaljenje zbog neugodnosti uzrokovanih takvim činom.

Generalni direktor
Debasish Ganguly

Priredio(la):