TUZLANSKI DOSJE

18.05.2016.
Održan okrugli sto na temu jano-privatnog partnerstva u obrazovanju
Uskladiti obrazovne politike sa potrebama tržišta rada
Usklađivanje sistema obrazovanja u Bosni i Hercegovini sa principima Evopske Unije neophodno je provoditi u kontinuitetu kako bi se održala potpuna konkurentnost domaćih univerziteta na tržištima izvan Bosne i Hercegovine. Na tom putu poseban značaj ima javno-privatno partnerstvo u oblasti obrazovanja, čemu na području Tuzlanskog kantona treba dati posebnu pažnju.

To je rečeno u srijedu 18. maja 2016. na okruglom stolu „Usklađivanje obrazovnih politika sa potrebama tržišta rada kroz javno-privatno umrežavanje“, održanom u Tuzli.

Tuzlarije


Poseban akcenat stavljen je na problematiku vezanu za upisne politike, prilagodbu nastavnih planova i programa, te realizaciju praktične i ferijalne prakse. Organizator Okruglog stola je Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Vlade Tuzlanskog kantona u saradnji sa USAID Sida GOLD projektom.

Govoreći o važnosti uspostave održivog mehanizma saradnje između javnog i privatnog sektora u obrazovanju, Mersija Jahić iz Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, kazala je kako je potrebno uskladiti školovanje kadrova sa potrebama poslodavaca i tržišta.
-Pokušat ćemo unaprijediti vezu između obrazovne politike i tržišta, a sagledali smo i primjere dobrih praksi, te zahtjeve, mogućnosti i potrebe poslodavaca, kao i lokalne zajednice. Imamo nekoliko primjera da su škole pokazale dobru saradnju sa privatnicima u pogledu prakse. Zahtjevi tržišta rada su bolja usklađenost nastavnih planova i programa, te bolje kreiranje upisne politike, ali podvlačim da nastavne planove i programe mora raditi struka, u saradnji sa svim akterima sistema rada, uključujući i privrednike - izjavila je Jahić.

U Tuzlanskom kantonu trenutno je na evidenciji Zavoda za zapošljavanje 93.000 nezaposlenih osoba, a Danijela Simić, ministrica za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona, smatra da se treba pristupiti reformi obrazovanja sistematskim mijenjanjem nastavnih planova i programa i njihovoj prilagodbi potrebama tržišta.

Razija Majstorović iz Zavoda za zapošljavanje Tuzlanskog kantona kazala je da su najtraženija zanimanja visoke stručne spreme inženjeri informatike i elektrotehnike, kao i pravnici i ekonomisti.

-Od stručnih zanimanja najtraženiji su zidari, tesari, limari i prodavači, a od srednje stručne spreme tehničari elektrotehnike i ekonomski tehničari, te gimnazijalci koje angažuju za administrativne poslove. Radna snaga mora biti osposobljena za tržište rada, a obrazovni sistem mora biti fleksibilan. Česte su situacije da radna snaga nije obučena za konkretne poslove za poslodavca. Dobar primjer iz prakse GOLD projekta je obuka kovača u firmi ˝UNIS TOK˝ u Kalesiji, gdje je 100 osoba prošlo obuku za kovače, a sve se realizovalo u saradnji Srednje mješovite škole Kalesija, Elektrotehničke škole iz Tuzle i Federalnog zavoda za zapošljavanje - navela je Majstorović.

Izeta Ikanović, direktorica Srednje mješovite škole Tuzla, kazala je da škola u kojoj radi ima dobru saradnju sa poduzetnicima, naročito u frizerskoj i obućarskoj struci.

-Problem je mali broj učenika koji se opredjeljuje za stručna i tehnička zanimanja. Firma ˝Rentex˝ izrazila je namjeru da primi krojače, ali naši učenici nisu bili spremni za rad. Izvjesna je bojazan od strane roditelja i učenika, jer mnoge firme propadaju. Sa firmom ˝Intral BH˝imamo sporazum za učenike obućarskog smjera-izjavila je Ikanović, pozivajući učenike koji se opredijele za zanimanje obućara i krojača, da se upišu u ovu školu, koja će ih povezati sa poslodavcima – kazala je direktorica Ikanović.

Okrugli sto o javno-privatnom partnerstvu u obrazovanju zajednički je pokušaj iznalaženja rješenja koja će biti ponuđena tržištu. Vlada Tuzlanskog kantona najavila je da će u saradnji sa USAID Sida GOLD projektom nastaviti provođenje usklađivanja obrazovnih politika sa potrebama tržišta. To će biti značajna podrška privredi, ali i način da se mladi ljudi zadrže u Bosni i Hercegovini.

Priredio(la): BMG