TUZLANSKI DOSJE

20.05.2016.
Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije u FBiH
Ko predstavlja sindikalne ciljeve i interese doktora?

Zbog kriterija novog Zakona o radu FBiH, Strukovnom sindikatu doktora medicine i stomatologije u Federacije BiH nije priznata reprezentativnost, čime je dvije hiljade i pet stotina doktora medicine i stomatologije onemogućeno da odlučuje o svom statusu, navodi se u saopštenju SSDMIS-a.

Tuzlarije


Koristeći pravna tumačenja ovih kriterija, Ministarstvo za rad i socijalnu politiku FBiH nije priznalo reprezentativnost federalnom Savezu sindikata doktora.
Strukovni sindikat doktora je pokrenuo sve aktivnosti za izmjenu zakonskih uslova za priznavanje reprezentativnosti sindikata u vidu prijedloga amandmana na članove Zakona o radu koji se odnose na reprezentativnost i donošenja posebnog propisa o reprezentativnosti, predviđenog Zakonom o radu, a čime bi prestali da važe pomenuti uslovi.

“Trenutno najvažniji cilj Sindikata doktora je učešće u pregovorima te potpisivanje novog Granskog kolektivnog ugovora o pravima i obavezama uposlenih u zdravstvu, iako su sva naša nastojanja da budemo socijalni partneri u tim pregovorima na nivou FBiH, do sada bila bezuspješna i ignorisana od svih učesnika u pregovorima“, istakao je Kasim Spahić, predsjednik Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije FBiH.

Zakon o radu ne poznaje pojam Strukovni sindikat, pa je kvantitativni uslov za priznavanje reprezentativnosti, 30 posto članova od ukupnog broja uposlenih u jednoj djelatnosti, nedostižan za većinu strukovnih sindikata. Taj uslov treba da se odnosi na ukupan broj uposlenih te struke - profesije u jednoj djelatnosti. Kako doktora medicine i stomatologije u javnim ustanovama nema ukupno 30 posto od ukupnog broja uposlenih u zdravstvenoj djelatnosti, Strukovni sindikat doktora ne može ispuniti uslove reprezentativnosti iako ima 2.500 članova, što predstavlja više od 35 % od ukupnog broja doktora medicine i stomatologije uposlenih u javnim ustanovama FBiH, navodi se u saopštenju.

“Naša procjena je da jedna trećina doktora medicine i stomatologije u FBiH, nisu članovi nekog sindikata, tako da u Granskom sindikatu uposlenih u zdravstvu nema niti jedna trećina od ukupnog broja uposlenih doktora medicine i stomatologije FBiH. Kako su isti apsolutna manjina u Granskom sindikatu, smatramo da Strukovni sindikat doktora ima veću legitimitet za predstavljanje sindikalnih ciljeva i interesa doktora od Granskog sindikata“, ističe Spahić.

Sindikat je osnovan u šest kantona i u svakom je učlanjeno više od 70% uposlenih doktora medicine i stomatologije. Nekim kantonalnim organizacijama i većini podružnica u javnim ustanovama u tim kantonima je priznata reprezentativnost.
“Ukoliko Sindikat doktora ne bude potpisnik Granskog kolektivnog ugovora svi rizikujemo da isti ne bude primjenjiv u šest kantona FBiH, gdje je organizovan Strukovni sindikat doktora. Na ovo stalno upozoravamo sve partnere u pregovorima i bojimo se da će članstvo odlučiti da ovaj stav brani svim, zakonom dozvoljenim, oblicima sindikalne borbe uključujući i štrajk“, poručio je na kraju Spahić.

Priredio(la):