TUZLANSKI DOSJE

21.05.2016.
Centar za ekologiju i energiju
Sufinansiranje toplotne izolacije za 25 kuća u Kuli

Centar za ekologiju i energiju u partnerstvu sa Gradom Tuzla poziva vlasnike individualnih stambenih objekata u MZ Kula, koji su obuhvaćeni pilot projektom širenja sistema daljinskog grijanja - SDG, a zainteresirani su da u 2016. godini ugrade toplotnu izolaciju objekata, da popune formular i prijave svoj objekat za sufinasiranje.

TuzlarijeŠta vlasnik dobija:

stiropor debljine 10 cm za izolaciju zidova objekta;
stručni nadzor u toku ugradnje izolacionog materijala;
snimak objekta IC kamerom;
izvještaj o energetskom pregledu objekta;
savjete o drugim mogućnostima efikasnijeg korištenja toplotne energije.


Koje kriterije treba da ispune vlasnici objekata:

da su priključeni na SDG ili da to planiraju uraditi do oktobra 2016. godine;
da imaju sredstva za nabavku ostatka građevinskog materijala i izvođenje radova;
da su prozori na njihovim objektu u dobrom stanju, sa termo-staklima;
da objekat nema ugrađenu toplotnu izolaciju zidova;
da mogu dati podatke o potrošnji energenta ili toplotne energije (SDG) u sezoni grijanja 2015/2016 godini za objekat koji će biti izoliran;
da će dati podatke o potrošnji toplotne energije nakon ugradnje toplotne izolacije 2016/2017 kako bi se ustanovile uštede energije;
da su spremni ugraditi toplotnu izolaciju kako nalaže projekat i da prihvataju stručni nadzor ekspertnog tima nad ugradnjom materijala.

Tuzlarije


Zainteresirani trebaju ispunjeni Prijavni obrazac dostaviti do 10.06.2016. poštom ili lično u prostorije Centra za ekologiju i energiju, koji se nalazi u Domu penzionera Tuzla.

Prijavni obrazac se može preuzeti na www.ekologija.ba, u prostorijama Centra za ekologiju i energiju u Tuzli ili u prostorijama MZ Kula.

Kontakt osoba: Džemila Agić - Centar za ekologiju i energiju, Dom penzionera, Filipa Kljaića br. 22, 75 000 Tuzla, tel: 035 249 312; fax: 035 249 311; dzemila.agic@bih.net.ba

Na osnovu kriterija i prijava, Komisija će do 25.06.2016. izvršiti odabir prioritetnih kuća, kontaktirati vlasnike i utvrditi termine za posjete.
Centar za ekologiju i energiju:

Mr.sc. Džemila Agić, dipl.ing.teh

Priredio(la):