TUZLANSKI DOSJE

26.04.2017.
Ekonomski fakultet promovira studijske programe na Drugom sajmu visokog obrazovanja
U Tuzli se 2.7-28.4 2017.godine održava druga po redu manifestacija "Sajam visokog obrazovanja" u Hotelu Tuzla. Univerzitet u Tuzli i Ekonomski fakultet su i ove godine učesnici ovog skupa na kojem će srednjoškolcima biti predstavljene aktivnosti i studijski programi fakulteta.

Tuzlarije


Ove godine Ekonomski fakultet promoviraće dva studijska programa na koja vrši upis, i to naučni studij "Ekonomija" u trajanju od 4 godine(240 ECTS) kao i studij "Poslovna ekonomija" koji je namijenjen onima koji žele sticati znanja bliža poslovnom svijetu i očekivanjima poslodavaca.

Ono što fakultet posebno ističe kao prednost za sve studente koji se upišu na ove programe jeste Studentska praksa koja je obavezan dio programa, a fakultet sa svojim partnerskim preduzećima širom Tuzlanskog kantona studentima omogućava da u toku studija apsolviraju i praksu kojom znanja tokom studija obogaćuju i praktičnim znanjima. Posebno je potrebno istaknuti da se oba studijska izvode na fakultetu koji je na području Tuzlanskog kantona jedini sa institucionalnom akreditacijom državne
Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta (HEA) i koji ove godine navršava 41 godinu postojanja.

Diplomanti Ekonomskog fakulteta godinama grade uspješne karijere temeljem znanja, vještina i kompetencija stečenih na našem fakultetu, i danas su okupljeni u Alumni asocijaciju Ekonomskog fakulteta kojom predsjedavaju uspješni menadžeri velikih banaka i državnih i privatnih kompanija.

Ekonomski fakultet je opredijeljen za kontinuirano poboljšanje kvalitete studijskih programa, nastavnog procesa i primjenu savremenih tehnologija u nastavi kako bi se zadovoljila očekivanja i zahtjevi studenata, ali i poslodavaca, privrede i društva općenito.

Priredio(la):