TUZLANSKI DOSJE

27.04.2017.
Gradska uprava
Otvoren Centar za selektivno odvajanje otpada
Danas je u Tuzli svečano otvoren Centar za odvajanje sekundarnih sirovina, gdje građani mogu odvojeno odložiti staklenu ambalažu, plastiku, papir, karton, limenke i otpadne baterije. Centar za selektivno odvajanje otpada nalazi se u blizini parkinga kod istočnog ulaza u kompleks Panonskih jezera.

TuzlarijeTuzlarije


Formiranje Centra i uspostavljanje sistema prikupljanja i recikliranja sekundarnih sirovina, predstavljaju značajne pomake vezane za upravljanje otpadom na području grada Tuzle, prema standardima EU, a u okviru šireg ekološkog programa.

Tuzlarije


Tuzlarije„Radimo plan upravljanja otpadom kojeg odvajamo u okviru našeg JKP Komunalac. Ovo je nova faza, za odvojeno prikupljanje otpada, u kojoj moramo imati sinergiju sa građanima. Ovaj centar se nalazi blizu Panonike, jer se tokom sezone kupanja sakupe velike količine smeća, tako da bi smo imali saradnju JKP Komunalac i Panonika, da na licu mjesta imamo odvojeno prikupljeni i selektirani otpad. Ovo je jedan širi okvir, koji je podržala i Ambasada Švicarske u BiH, radimo zajedno sa Centrom za ekologiju i energiju, sa našim javnim komunalnim preduzećem i firmom Eko život – izjavio je gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović.

Priredio(la): Gradska uprava