TUZLANSKI DOSJE

26.05.2017.
Mašinska škole Tuzla
Za deset učenika obezbjeđeno zaposlenje u kompaniji ˝TTU energetik˝

Tuzlarije


JU Mješovita srednja mašinska škola u Tuzli obrazuje učenike prateći zahtjeve tržišta rada i potrebe privrednih subjekata. Prateći savremene trendove, škola osposobljava učenike za nastavak školovanja, ali i zaposlenja nakon završene srednje škole.

Mašinska škola je u školskoj 2016/2017 godini, ostvarila niz kontakata sa privrednim subjektima, a sve u cilju da učenici koji pohađaju Mašinsku školu imaju što kvalitetniju praktičnu nastavu, i da po završetku srednjoškolskog obrazovanja budu konkurentni na tržištu rada. Naime, Škola je uspostavila saradnju sa respektabilnim kompanijama na području Tuzlanskog kantona, koji zapošljavaju kadrove metalske struke. Jedna od kompanija je TTU energetik d.o.o. Tuzla, koje se obratila školi sa zahtjevom za preporuku deset učenika koji bi se ove školske godine zaposlili u pomenutu firmu. Deset učenika koji će se ovog ljeta zaposliti u ovoj firmi su završili sljedeća stručna zvanja:

- Mašinski tehničar za kompjutersko projektovanje
- Mašinski tehničar operator za CNC mašine i
- Mašinski tehničar energetike

Svi preporučeni učenici posjeduju vještine i kompetencije za crtanje pomoću računara, koristeći software za 2D crtanje i 3D modeliranje, rade i programiraju na CNC mašinama i savladali su oblast energetike i obnovljivih izvora energije.

Saradnja sa kompanijom "TTU energetik" će biti nastavljena i u sljedećoj nastavnoj godini tako da očekujemo nastavak upošljavanja naših učenika i u godinama koje dolaze.

Priredio(la):