TUZLANSKI DOSJE

20.06.2017.
Vlada TK
Odluke o raspodjeli sredstava i druge odluke

Tuzlarije


Vlada TK donijela je Odluku o odobravanju sredstava u iznosu od 10.000 KM Omladinskom ženskom rukometnom klubu “Jedinstvo” Tuzla, za učešće na EHF-ovom Challenge Cup-u.

Odobrena su i novčana sredstva u iznosu od 4.000, 00 KM Islamskoj zajednici u BiH – Muftijstvu tuzlanskom, na ime obezbjeđenja dijela potrebnih finansijskih sredstava za organizaciju i omogućavanje uslova za realizaciju projekta “Okupljanja na otvorenom” na gradskom trgu u Tuzli tokom mjeseca juna 2017. godine.

Također su odobrena sredstva u iznosu od 5.000, 00 KM Medžlisu Islamske zajednice Bratunac, na ime obezbjeđenja dijela potrebnih finansijskih sredstava za organizaciju i omogućavanje uslova za realizaciju projekta “Okupljanja na otvorenom” na području MZ Konjević Polje, opština Bratunac, kao doprinos održivom povratku, koji će se održati 23.06.2017. godine.

Vlada je odobrila novčana sredstva u iznosu od 28.000, 00 KM Općinskom sudu u Tuzli, na ime troškova stečajnog postupka nad imovinom “Konjuh” d.d. Kladanj.

Vlada je donijela Odluku kojom se odobrava unutrašnja preraspodjela planiranih rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2017. godinu između budžetskih korisnika u dijelu rasporeda rashoda po osnovu primljenih tekućih, kapitalnih transfera i donacija u iznosu od 1.150, 00 KM.


Vlada je donijela Odluku o odobravanju 2.000, 00 KM sa budžetske pozicije “Troškovi manifestacija” Kulturno umjetničkom društvu “Rudar” Lukavac za sufinansiranje programa 11. međunarodne smotre folklora „Lukavac 2017“ koja će se održati 1. jula 2017. u Lukavcu.

Vlada je donijela Odluku o odobravanju sredstava u iznosu od 7.000, 00 KM Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva sa potrošačke jedinice “Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava“.

Ostale odluke

Vlada je donijela Zaključak kojim zadužuje rukovodioce organa državne službe u Tuzlanskom kantonu da u postupku usklađivanja pravilnika o unutrašnjoj organizaciji sa Zakonom o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu i Uredbom o poslovima osnovne djelatnosti, dopunskim poslovima osnovne djelatnosti i poslovima pomoćne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe u Tuzlanskom kantonu koje obavljaju državni službenici i namještenici, uslovima za vršenje tih poslova i ostvarivanje određenih prava iz radnog odnosa usklađivanje u pogledu broja izvršilaca za radna mjesta i naziva radnih mjesta vrše na bazi postojećih radnih mjesta državnih službenika i namještenika utvrđenih važećim pravilnicima, bez predviđanja viših pozicija, odnosno unapređenja radnih mjesta u odnosu na postojeća.

Vlada TK donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Plana rada Direkcije regionalnih cesta TK za 2017. godinu.

Vlada je donijela Odluku kojom daje prethodnu saglasnost na prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama, naknadama i drugim primanjima zaposlenika na Univerzitetu u Tuzli.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku kojom daje prethodnu saglasnost na Odluku Senata Visoke škole za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije „Internacionalna poslovno-informaciona akademija“ Tuzla o konačnom broju studenata za upis na odobrene studijske programe u prvu studijsku godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2017/18. godini. U akademskoj 2017/18. godini na 3 studijska programa planiran je upis od 130 redovnih studenata i 75 vanrednih studenata, što u ukupnom broju iznosi 205 studenata.

Vlada TK donijela je Odluku o isknjižavanju obaveza Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta iz 2016. godine.

Vlada je donijela Odluku kojom daje saglasnost na isplatu naknade predsjedniku i članovima Komisije za provođenje postupka licenciranja studijskog programa integrisanog prvog i drugog ciklusa studija Medicina i licenciranje studijskog programa trećeg ciklusa studija Biomedicina i zdravstvo na Medicinskom fakultetu Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla.

Vlada TK ovlastila je premijera Tuzlanskog kantona da u ime Vlade Tuzlanskog kantona odlučuje o pravima i dužnostima iz radnog odnosa sekretara Vlade, rukovodioca stručne i drugih službi koje obrazuje Vlada, kao i rukovodioca samostalnih kantonalnih uprava i samostalnih kantonalnih upravnih organizacija.

Vlada je donijela Odluku o dopuni Odluke o uslovima i načinu formiranja radnih tijela Vlade TK, upravnih organizacija i organa uprave Tuzlanskog kantona. Također je donesena Odluka o o povećanju naknade za rad u stalnom radnom tijelu kojeg imenuje Vlada Tuzlanskog kantona.

Priredio(la):