TUZLANSKI DOSJE

29.06.2017.
FINconsult održao treći ovogodišnji seminar KPE računovođa i revizora

Tuzlarije


FINconsult je jučer 28.06.2017. godini u Tuzli u amfiteatru Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra održao 3. ovogodišnji ciklus seminara u okviru kontinuirane edukacije finansijsko-računovodstvene profesije u BiH, na temu:

PRIMJENA NOVIH I IZMJENJENIH MRS/MSFI, POLUGODIŠNJI OBRAČUN U 2017., PRIMJENA PROPISA SA ASPEKTA INSPEKCIJSKOG NADZORA, NACRTI NOVIH ZAKONA O POREZU NA DOHODAK I DOPRINOSIMA, AKTUELNE IZMJENE PROPISA.

Na seminaru su prezentirane aktuelne teme vezane za primjenu novih i izmjenjenih MRS/MSFI-kroz primjere, specifičnostima Polugodišnjeg obračuna u 2017. godini, te ključna rješenja novih nacrta zakona o porezu na dohodak i doprinosima, te Zakona o računovodstvu i reviziji.

Posebna tema ovog seminara se odnosi na Primjenu propisa u praksi sa aspekta inspekcijskog nadzora, koju su prezentirali predstavnici Federalnog ministarstva finansija i Porezne uprave FBiH. Ovo je bila prilika da se u direktnim kontaktima sa inspektorima pojasne nedoumice i nejasnoće, te otklone dileme u primjeni relevantnih zakona od značaja za rad finansijsko-računovodstvene profesije.

Pripremljen je sadržajan seminarski Priručnik sa dosta praktičnih primjera, kao i prezentacije kompetentnih predavača, a sve u cilju da ovaj seminar bude od što veće koristi za učesnike seminara.

Veliki broj računovođa, revizora, direktora i vlasnika firmi je uzelo učešće na ovom seminaru čime je potvrđen kvalitet i korisnost seminara koje realizira FINconsult.

FINconsult pored Tuzle nastavlja sa seminarima u okviru kontinuirane edukacije finansijsko-računovodstvene profesije u BiH u još 5 bosansko-hercegovačkih gradova:

- Sarajevo 29.06.2017. - hotel Grand,
- Jelah-Tešanj 30.06.2017. - hotel AA Jelah,
- Gračanica 03.07.2017. – Zgrade općine Gračanica
- Gradačac 04.07.2017. – Skenderija,
- Brčko 05.07.2017. - hotel Jelena.

Više o seminarima i narednim edukacijama edukativno-konsultanske kuće FINconsult možete pogledati na www.finconsult.ba

Priredio(la):