TUZLANSKI DOSJE

29.06.2017.
CCI poziva na uličnu akciju:
˝Pošteni javni konkursi - jednaka šansa svakome!˝

Centri civilnih inicijativa (CCI) vas pozivaju na uličnu akciju "Pošteni javni konkursi-jednaka šansa svakome!" koja će se održati u petak 30.06.2017. godine, u terminu od 11 do 17 časova, u Tuzli ( Korzo - kod sata).

Tuzlarije


Ulična akcija se provodi u sklopu kampanje "Sposobnim, a ne podobnim", a u okviru koje se prikupljaju potpisi podrške građana zahtjevu za jasno odvajanje političkih funkcija od profesionalnih pozicija unutar javnog sektora, te pošteno zapošljavanje u državnoj službi, zdravstvu, prosvjeti, javnim preduzećima, itd. Lične sposobnosti, znanje, iskustvo i integritet kandidata moraju biti presudni faktor prilikom imenovanja i zapošljavanja u javnom sektoru. Ne stranačka ili porodična veza.

Takođe, građani će, putem pripremljenog štampanog materijala, biti informisani o rezultatima provedenog monitoringa imenovanja i zapošljavanja u javnom sektoru u Bosni i Hercegovini, koji daje pregled regulative i prakse imenovanja i zapošljavanja u javnom sektoru, tokom 2016. godine.

Priredio(la):