TUZLANSKI DOSJE

21.08.2017.
Održan Kolegij gradonačelnika Tuzle
Budžetski prihodi veći, osnivanje Turističke zajednice Tuzla, poboljšanje Pravilnika za taksiste

Izvještajem o izvršenju Budžeta Grada Tuzla za period 01.01. do 30.06.2017. godine počeo je današnji Kolegij gradonačelnika Tuzle koji je održan u zgradi Gradske uprave.

Tuzlarije


Prihodi su veći za 20% u odnosu na isti period prošle godine čemu je doprinjela prodaja građevinskog zemljišta te uplata za građevinsko zemljište za objekte koji se rade kod Hotela Tuzla i uz transverzalu prema Ši Selu uz Jalu, gdje se grade novi objekti.

O izvršenju Budžeta šefica Službe za budžet i finansije Suada Isaković je rekla:Razmatran je prijedlog Izmjena Regulacionog plana Prostorne cjeline "Stupine" u Tuzli, Odluke o provođenju izmjene Regulacionog plana Prostorne cjeline "Stupine", te Odluka o usvajanju izmjene Regulacionog plana Prostorne cjeline "Stupine". O ovom Regulacionom planu u formi Prijedloga i Nacrta bilo je više puta riječi, a prijedlog Izmjene se radi nakon sprovedene javne rasprave i uvrštenih prijedloga i sugestija, o čemu će biti riječi na narednoj sjednici Gradskog vijeća Tuzle.

Strategijska briga za mlade

Pripremljen je Nacrt strategije za mlade Tuzle 2017.-2026. godine. Izradi Nacrta se pristupilo veoma ozbiljno, rađen je u saradnji Službe za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti i Fondacije tuzlanske zajednice sa brojnim udruženjima i organizacijama koje se bave mladim ljudima. Obavljena je anketa sa 435 mladih osoba, "face to face", u kojoj su mladi odgovarali na brojna pitanja koja se tiču kvaliteta njihovog života, obrazovanja, mogućnosti zaposenja, sportskih, kulturnih i drugih aktivnosti, te je na osnovu prikupljenih podataka pristupljeno izradi Nacrta strategije za mlade koji je baziran na stvarnom stanju na terenu.

Osnivanje Turističke zajednice Tuzla

Prema riječima gradonačelnika Tuzle Jasmina Imamovića, Tuzla je najatraktivnija ljetna turistička destinacija Bosne i Hercegovine. Ispunjeni su uslovi da se osnuje Turistička zajednica Tuzle te posebno radi na uređenju ponude privatnog smeštaja u gradu. O tome je govorio i pomoćnik načelnika za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti Vedran Lakić.U Tuzli najbolja naplativost odvoza smeća

Članovi Klegija razmatrali su i Izvještaj o radu i poslovanju JKP Komunalac te Nacrta plana upravljanja otpadom za Tuzlu u periodu od 2017. do 2022. godine.

Prema riječima direktora JKP Komunalac Admira Bećirevića, preduzeće je poslovalo pozitivno, izvršene su sve obaveze prema uposlenicima, dobavljačima i državi, i ono što je posebno interesantno je da je naplativost preko 90% a poređenja radi u BiH je 50 do 60 %.

Pripremljen je i Nacrt plana upravljanja otpadom kojeg je prezentirala Džemila Agić (Centar za ekologiju i energiju). Cilj je smanjiti količinu otpada koji se ne koristi, odnosno raditi na odvajanju otpada. U nekim mjesnim zajednicima su uspješno rađeni pilot projekti odvajanja otpada, a sada bi to trebalo da se realizuje za cijeli grad.

Izmjena Paravilnika o načinu korištenja i radu taksi stajališta

S obzirom na proteste nekih od taksista ispred zgrade Gradske uprave i stare Muzičke škole, zanimljiva tačka je bila razmatranje Prijedloga pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu korištenja, radu i redu na taksi stajalištima. Za ovu oblast inače nadležna je i Vlada TK, odnosno resorno ministarastvo i Gradska uprava. Dok se ne usvoji novi Pravilnik koji će vijećnici razmatrati na narednoj sjednici Vijeća, zahtjevi koji su pristigli se neće razmatrati.

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Tuzla, provela je 2015. godine postupak dodjele taksi stajališta po odredbama važećeg Pravilnika. Na rješenje kojim je utvrđena rang lista, nezadovoljni kandidati podnijelu su žalbu Drugostepenom upravnom vijeću. Po okončanju drugostepenog postupka, rješenje je postalo konačno, a protiv istog je jedan od nezadovoljnih kandidata pokrenuo upravni spor kod Kantonalnog suda u Tuzli. On je dobio presudu u kojoj se ističe da "Pravilnik nije jasno i transparentno utvrdio način raspoređivanja vozila, da potencijalni kandidati i javnost s tim nisu bili upoznati, te da je rang lista formirana bez javnog poziva, a da se nedostaci pravilnika mogu otkloniti samo njegovim izmjenama i dopunama". Iz tih razloga se i pristupilo izmjeni Pravilnika.

Nakon održanog Kolegija, gradonačelnik Tuzle je izjavio:Sve što je danas razmatrano prosljeđuje se u dalju proceduru, odnosno na usvajanje Vijeću ćija će naredna sjednica biti održana 31. augusta 2017. godine.

S.M.

Priredio(la):