TUZLANSKI DOSJE

25.09.2017.
Grupe za dobrobit djece:
Podrška sistemu zaštite djece

Konferencija pod nazivom “Grupe za dobrobit djece – Model rada u lokalnoj zajednici kao podrška sistemu zaštite djece” održana je u Tuzli 20. septembra 2017. godine.

Tuzlarije


Konferenciju je organizirao World Vision Bosne i Hercegovine s ciljem razmjene iskustava i dobrih praksi članova intersektoralnih Grupa za dobrobit djece u lokalnim zajednicama.

Učesnici konferencije bili su predstavnici javnih ustanova – centara za socijalni rad, centara za mentalno zdravlje, domova zdravlja, policijskih uprava, općina, obrazovnih ustanova, vjerskih institucija i predstavnici organizacija civilnog društva i omladinskih grupa, kao i grupe NEVAC (Mreža za zaustavljanje nasilja nad djecom) - koji su uključeni u sistem zaštite djece kao članovi Grupa za dobrobit djece. Učesnici su predstavljali 16 opština oba bosanskohercegovačka entiteta.

“Poseban fokus u prethodnoj godini stavljen je na jačanju Grupa za dobrobit djece kako bi se bolje zaštitila djeca od svih oblika nasilja. Predstavnici svake općine su tokom Konferencije dali svoj primjer rada i izazova sa kojima su se susretali, te na taj način ostalim Grupama ponudili primjer metodologije rada. Grupe za dobrobit djece su pedagoški model rada na zaštiti djece u lokalnoj zajednici, koji omogućava da svi članovi zajednice učestvuju u osiguravanju dobrobiti djece iz svog okruženja. Na taj način profesionalci iz različitih oblasti zaštite unaprijeđuju kvalitet života djece, kako preventivnim radom tako i uključivanjem u rješavanje konkretnih slučajeva ugrožavanja dječijih prava”, kazala je Kanita Kulić, menadžerica za zaštitu djece organizacije World Vision.

Tuzlarije


Tuzlarije


Konferencija je završila donošenjem zaključaka koji će pomoći poboljšanju saradnje važnih aktera u lokalnim zajednicama, a sve s ciljem pružanja zaštite djeci.

Neki od zaključaka su:

- Grupe za dobrobit djece su dobra osnova za model upućivanja i prijavljivanja (referalni mehanizam) u procesu zaštite djece;
- Grupe za dobrobit djece ubrzavaju protok informacija o zaštiti djece u zajednici;
- Grupe za dobrobit djece su model rada koji mijenja pristup u odnosu prema zaštiti djece sa “ja” na “mi”;
- Grupe za dobrobit djece onemogućavaju prebacivanje odgovornosti sa institucije na instituciju;
- Grupe za dobrobit djece omogućavaju standardizaciju postupanja u slučaju obezbjeđivanja najboljeg interesa djeteta, te je poželjno formirati koaliciju različitih grupa za dobrobit djece na nacionalnom i regionalnom nivou;
- Grupe za dobrobit djece kao model rada omogućavaju jedinstven uvid u problem ugrožavanja dječijih prava na jednom mjestu;
- Grupe za dobrobit djece uključuju u svoj rad djecu i mlade te na taj način osiguravaju da se čuje “glas djece”.

Konferencija “Grupe za dobrobit djece – Model rada u lokalnoj zajednici kao podrška sistemu zaštite djece” dio je trogodišnjeg programa World Visiona za zaštitu djece u BiH.

Priredio(la):