TUZLANSKI DOSJE

05.10.2017.
Tužilaštvo TK:
Ukinuta prvostepena presuda protiv Smajila Velagića

Kantonalni sud Tuzla je ukinuo prvostepenu presudu Općinskog suda Tuzla iz decembra 2016. godine kojom je odbijena optužba Tužilaštva protiv Smajila Velagića i firme “Tuzla kvarc”, te predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno suđenje.

Tuzlarije


Kantonalni sud Tuzla je uvažio žalbe Tužilaštva i ukinuo prvostepenu presudu zbog bitnih povreda odredbi krivičnog postupka.

Podsjećamo, ovo Tužilaštvo je u junu 2015. godine protiv Smajila Velagića, direktora u firmi „Tuzla kvarc“ i protiv ovog pravnog lica podiglo optužnicu zbog krivičnog djela teška krađa.

Optužnicom se odgovorno lice i firma terete da su u periodu od 2011. do kraja 2014. godine na eksploatacionim poljima Kužići, Bukinje i Moluška Rijeka u blizini Tuzle, o kojima vodi brigu i upravlja Tuzlanski kanton, bez zaključenog ugovora o koncesiji sa nadležnim kantonalnim ministarstvom, obavljali eksploataciju veće količine kvarcnog pijeska i da su tako sebi i firmi pribavili protupravnu imovinsku korist u iznosu od najmanje 225.000 KM i na taj način oštetili budžet Tuzlanskog kantona u istom iznosu.

Priredio(la):