TUZLANSKI DOSJE

21.10.2017.
Zajednički korak u rješavanju problema zagađenja zraka
Zaključci sa Okruglog stola

Tuzlarije


Centar za ekologiju i energiju Iz Tuzle u kooperaciji sa Fondacijim Heinrich Böll i u saradnji sa Općinom Lukavac, Eko Forumom iz Zenice i Eko akcijom iz Sarajeva su u u Tuzli organizirali Okrugli sto o kvalitetu zraka u Tuzli, Lukavcu, Zenici i Sarajevu.

Na Okruglom stolu je učestvovalo preko 60 predstavnika različitih federalnih, kantonalnih i općinskih institucija, univerziteta, zagađivača, medija i organizacija civilnog društva iz Tuzle, Lukavca, Zenice I Sarajeva. Cilj Okruglog stola je bio identifikacija problema zagađenja zraka i mogućih rješenja sa kratkoročnim i dugoročnim mjerama koje će dovesti do smanjenja emisija u zrak.

Tuzlarije


Prezentirani su podaci izvještaja koji obuhvata istraživanje u periodu od 2016. godine do oktobra 2017.godine i predložene preporuke i mjere koje su važne kada je riječ o aerozagađenju.

Građani Tuzle, Lukavca, Živinica, Zenice i Sarajeva se guše usljed zagađenja zraka, statistike pokazuju da sve više stanovništva, naročito djece, obolijeva od teških bolesti, a fabrike rade bez okolišnih dozvola.
U narednom periodu, kada nas očekuju temperaturne inverzije i kontinuirano povećane koncentracije zagađujućih čestica u zraku, možemo očekivati i lošije stanje u odnosu na prethodne godine.

Uz iznošenje aktuelnih problema na Okruglom stolu su doneseni su zaključci/preporuke koje ćemo poslati u Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK, Zavod za javno zdravstvo TK i Grad Tuzlu.

Tuzlarije


ZAKLJUČCI / PREPORUKE SA OKRUGLOG STOLA

Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
Da prilikom izrade državne energetske strategije važan aspekt bude zagađenje zraka

Federalnom ministarstvu okoliša i turizma
1. Da daju preporuku Fondu za okoliš FBIH, i da samo Ministarstvu okoliša i turizma FBiH prednost daje projektima koji će dovesti do smanjenja zagađenja zraka
2. Da se uspostavi evidencija emisija svakog operatera i pokrene krivična odgovornost instutucija i pojedinaca za emisije i ugrožavanje zdravlja građana.
3. Da pojačaju inspekcijski nadzor nad svim izvorima zagađenja zraka
3. Da ubrzaju Formiranje neovisne Agencije za mjerenje zagađenja zraka
4. Da odredbe iz Zakona o prekšajima integriraju u okolišnu legislativu

Preporuke za Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK
1. Da prilikom raspodjele sredstava prednost daju projektima koji će dovesti do smanjenja zagađenja zraka
2. Da pokrenu aktivnosti oko donošenja Odluke o kvalitetu zraka za TK u kojoj će između ostaloga biti ograničeno ili zabranjeno spaljivanje visokosumpornih ugljeva i otpada u individulanim ložištima
3. Da ubrzaju aktivnosti oko proširenja daljinskog grijanja na općinu Živinice i ubrzaju širenje mreže dalinskog grijanja u Tuzli i Lukavcu
4. U cilju pravilnog informiranja i zaštite građana od negativnog uticaja čvrstih čestica na njihovo zdravlje neophodno je da odrede GV (granične vrijednosti) ili pragove uzbune za PM2, 5 ili pređu na mjerenje PM 10
5. Da hitno urade izmjene i dopune Plana interventnih mjera za TK, jer je problem da su u Tuzli za proglašenje epizoda relevantne 2 mjerne stanice i da nije određena koncentracija zagađujućih materija kada se automatski proglašava epizoda uzbune.
6. Da umreže Monitoring zraka TK sa Hidrometeorološkim zavodom FBiH

Zavod za javno zdravstvo
1. Neophodno je snažnije uključivanje Zavoda za javno zdravstvo u informiranje i savjetovanje građana
2. Da pripreme uputstvo o ponašanju u slučaju prekoračenja GV (graničnih vrijednosti) za obdaništa i škole

Grad Tuzla
1. U 2017. Godini je Grad Tuzla malo uradio na širenju daljinskog grijanja. Nužno je aktivnije djelovanje na širenju mreže.
2. Neophodno je namjensko i transparentno planirnje i trošenje sredstava dobijenih od Termoelektrane kao odštete za zagađenje okoliša.
3. Ucilju značajnijeg smanjenja emisija iz individualnih ložišta neophodno je sufinasirati:
- priključenja na Centralno grijanje,
- prelazak na druge okolišno prihvatljive energente,
- toplotne sanacije objekata itd.

Tuzlarije


Predstavnici Centra za ekologiju i energiju, Grupe za čist zrak i svih OCD koji rade na zaštiti zraka će se redovno informirati o nastavku dijaloga između predstavnika vlasti i zagađivača, nastaviti će sa svakodnevnim monitoringom zraka i redovno informirati građane o kvaliteti zraka koji udišu.

Centar za ekologiju i energiju

Priredio(la):