TUZLANSKI DOSJE

28.12.2017.
Gradska organizacija SDP BiH Tuzla:
U godini na izmaku primljeno preko 500 novih članova

U prostorijama Gradske organizacije SDP BiH Tuzla, jučer je održan novogodišnji prijem za predstavnike medija.

Tuzlarije


Tom prilikom predsjednik Gradske organizacije SDP BiH Tuzla Slađan Ilić, između ostalog je rekao:


Tuzlarije

-Želimo vam se, također, posebno zahvaliti što ste u ovoj godini koja je na isteku veoma korektno i profesionalno informisali javnost o radu Gradske organizacije SDP BiH Tuzla.
Dopustite nam da se ukratko osvrnemo na rezultate koje smo postigli u ovoj godini i na zadatke koji su pred nama u idućoj 2018. izbornoj godini.

Cijenimo da je iza Gradske organizacije SDP BiH Tuzla uspješna 2017. godina. Na temelju dobrih izbornih rezultata na Lokalnim izborima u oktobru 2016. godine SDP je u Tuzli vodeća politička partija i kao takva sa političkim partnerima čini parlamentarnu većinu u Gradskom vijeću Tuzla.

Na istim izborima kandidat SDP BiH Jasmin Imamović je izabran za gradonačelnika Tuzle čime je nastavio obnašati raniju funkciju nositelja i organizatora izvršne vlasti u Gradu Tuzla.

Gradska organizacija SDP BiH Tuzla je preko svojih organa redovno koordinirala rad Kluba vijećnika SDP u Gradskom vijeću Tuzla i cijeni da su zakonodavna i izvršna vlast u Tuzli uspješno funkcionisale u 2017. godini i da su u dobroj sinergiji realizovale veliki broj projekata u ekonomskom, infrastrukturnom, socijalnom, kulturnom i ukupnom društvenom razvoju Grada Tuzla koji su zacrtani programima Gradske organizacije SDP BiH Tuzla i njenih koalicionih partnera.

U svom djelovanju Gradska organizacija SDP BiH Tuzla, shodno Programu i Statutu SDP BiH, kontinuirano baštini antifašizam i multikulturu i, u našim uslovima, prepoznatljivi tuzlanski način življenja, na čemu ćemo i ubuduće istrajavati.
U toku ove godine GO SDP BiH Tuzla je imala kontinuiranu komunikaciju sa članstvom, simpatizerima, građanima i subjektima civilnog društva. Primjera radi, u nedavno realizovanom programu druženja sa članovima i građanima u 40 mjesnih zajednica na području Tuzle učestvovalo je preko 1500 građanki i građana.

Gradska organizacija SDP BiH Tuzla se stalno podmlađuje. U ovoj godini primljeno je preko 500 novih članova, što ukazuje na povećanu zainteresovanost i povjerenje građanki i građana u politiku SDP BiH. Inače unazad godinu-dvije dana, GO SDP BiH Tuzla je svojim vođenjem kadrovske politike afirmisala veći broj novih kadrova na izbornim listama, u partijskim organima i na funkcijama u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti i u javnom sektoru. U tome se, shodno principima kadrovske politike SDP BiH, vodilo računa o nacionalnoj, rodnoj, starosnoj i teritorijalnoj zastupljenosti i o stručnim i drugim kompetencijama kadrova.

Za narednu 2018. izbornu godinu, SDP BIH se ozbiljno priprema sa ciljem postizanja dobrog izbornog rezultata na osnovu kojeg će značajno učestvovati u organizovanju i vođenju vlasti u Bosni i Hercegovini. Na tom planu, u završnoj fazi je izrada izbornog progama SDP BiH, za naredne Opće izbore pod nazivom „Plan 10“.
U ove aktivnosti značajno je uključena i Gradska organizacija SDP BiH Tuzla kroz organizovanje javnih rasprava i tribina o pomenutom Izbornom programu SDP BiH i kroz druge aktivnosti na daljem jačanju organizacionog i akcionog stanja i jedinstva u GO SDP BiH Tuzla.

Početkom natupajuće 2018. godine pred nama su brojne aktivnosti i obaveze na formiranju izbornih štabova, evidentiranju i predlaganju kandidata za izborne liste, intenzivnijoj komunikaciji sa građanima u cilju promocije izbornog programa i javnih politika SDP BiH i na organizaciji ostalih aktivnosti za uspješnu realizaciju zvanične manifestacione izborne kampanje.

Priredio(la):