TUZLANSKI DOSJE

30.04.2010.
Tuzlanski kanton
Ukupno ostvareni prihodi u 2009. za 10% manji u odnosu na 2008.


Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je Izvještaj o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2009. godinu. Ukupni prihodi Budžeta Tuzlanskog kantona u prošloj godini iznosili su 299 628 516, 90 KM, dok su rashodi iznosili 327 081 764, 13 KM. Ostvaren je višak rashoda nad prihoduima od 27 453 247, 23 KM. Deficit je pokriven sredstvima iz prve tranše Aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom u ukupnom iznosu od 17 miliona KM i akumuliranog viška prihoda nad rashodima (suficita) iz ranijih godina u iznosu od 7.242.065, 23 KM.
Neraspoređeni deficit iskazan po konsolidovanom bilansu stanja je 2 611 182 KM i bit će pokriven iz dijela tranše Međunarodnog monetarnog fonda, a što je usaglašeno sa Federalnim ministarstvom finansija.
Inače, ukupno ostvareni prihodi u 2009. godini bili su za 10% manji u odnosu na prihode ostvarene u 2008. godini, a rashodi su bili za 9% manji u odnosu na ostvarene rashode u 2008. godini. Najznačajniji dio rashoda odnosi se na plaće i naknade uposlenih u osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju, policiji, pravosuđu i kantonalnoj upravi. Ukupno je za plaće, naknade i doprinose poslodavca u 2009. godini izdvojeno 204 828 408, 8 KM.

Za socijalnu zaštitu izdvojeno je oko 30 miliona KM, za dopunska prava boračke katergorije realizovano je oko 12 miliona KM, a za podršku primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji oko 6 miliona KM. Za materijalne troškove svih institucija koje se finansiraju iz Budžeta Tuzlanskog kantona je izdvojeno 34 701 716 KM što je na niovu izvršenja u 2008. godini.

U ovom dijelu je istaknuto da su mjere koje je Vlada poduzela u cilju racionalizacije troškova rezultiralo smanjenjem putnih troškova za 27, 55%, smanjenjem nabavke materijala 22, 5%, smanjenjem izdvajanja za prijevoz i gorivo za 17, 99% i smanjenjem izdataka za tekuće održavanje za 27, 14%. U dijelu materijalnih troškova došlo je do povećanja izdvajanja za energiju te unajmljivanje imovine i opreme zbog potrebe povećanja prostora neophodnog za rad Kantonalne uprave za inspekcijske poslove u 2009. godini.

Usvojen i Izvještaj o utrošku Tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona u 2009. godini. Iz tekuće rezerve je u prošloj godini ukupno izdvojeno i utrošeno 525 156, 12 KM, što je 61, 78% plana Tekuće rezerve u 2009. godini.

Priredio(la): S.M.