TUZLANSKI DOSJE

29.04.2010.
Vlada TK
Za subvencije za djecu, učenike i studente 453.700 KM

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost Ministarstvu za rad i socijalnu politiku Tuzlanskog kantona na program raspodjele sredstava planiranih za subvencije za djecu, učenike i studente za 2010. godinu planiranih na budžetskoj poziciji ovog Ministarstva.

Ukupno je planirano 453 700 KM, a namijenjena su za subvencije troškova prijevoza učenika i studenata i njihovih pratilaca kada su u pitanju korisnici stalne novčane pomoći, učenici i studenti koji su na porodičnom smještaju te učenici i studenti sa invaliditetoma. Raspodjela sredstava vršit će se putem centara za socijalni rad. Programom je predviđeno da općini Tuzla pripada 60 000 KM, Srebreniku 35 000 KM, Lukavcu 31 000 KM, Kalesiji 33 000 KM, Živinicama 70 000 KM, Banovićima 21 000 KM, Gradačcu 18 500 KM, Doboj Istoku 9 000 KM, Gračanici 10 000 KM, Sapni 7 500 KM, Teočaku 5 000 KM, Kladnju 20 300 KM i Čeliću 3 100 KM. Sredstva su namijenjena za ukupno 505 korisnika.

Preostalih 130 300 KM bit će raspoređeno za aktivnosti koje će biti sprovođene u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom.

Priredio(la): S.M.