TUZLANKE I TUZLACI

30.04.2005.
Ahmet Kasumović


Ime i prezime: Ahmet Kasumović
Datum rođenja: 25.11.1948. godine
Mjesto rođenja: Tuzla
Bračni status: Oženjen
Nacionalnost: Bosanac
Državljanstvo: Bosna i Hercegovina
Adresa ( posao): Filozofski fakultet
Muharema Fizovića br. 6
75 000 Tuzla
Bosna i Hercegovina

Telefon ( posao): ++38735-251583

E-mail: ahkasum@hotmail.com

Titula: Doktor lingvističkih nauka ( redovni profesor)
Raniji položaj: Prodekan za nastavu
Prodekan za naučno-istraživački rad
Šef Odsjeka za bosanski jezik i književnosti
Dekan Akademije dramskih umjetnosti


OBRAZOVANJE: Univerzitet u Zagrebu, Doktorat iz oblasti slavenske
lingvistike ( 1986. godine )

RADNO ISKUSTVO:
Profesor Gimnazije u Tuzli
Direktor Radio Tuzle
Direktor Narodnog pozorišta u Tuzli
Direktor Televizije u Tuzli
Univerzitet u Banjaluci: Profesor Savremenog bosanskog jezika
Univerzitet u Sarajevu ( Filozofski fakultet )
Profesor Morfologije na Postdiplomskom
studiju slavistike
Profesor Morfologije na dodiplomskom studiju
Univerzitet u Bihaću ( Pedagoški fakultet)
Profesor Sintakse
Profesor Dijalektologije
Univerzitet u Mostaru
Profesor Povijesti bosanskoga jezika
Profesor Govora

SADAŠNJI POLOŽAJ:
Univerzitet u Tuzli
Dekan Filozofskog fakulteta
Profesor Sintakse bosanskog jezika
Profesor Morfologije bosanskog jezika
Profesor Govora
Glavni i odgovorni urednik časopisa “Bosanski jezik”
Profesor Povijesti-bosanskog jezika
Profesor Općeslavenskog jezika

OBJAVLJENE KNJIGE I RADOVI:
KNJIGE:

Jezik i folklor, Tuzla, 1990.
Muhamed Hevai Uskufi, Tuzla, 1990.
Jezik u vremenu, Banja Luka 1991.
Toponimi, etnici i ktetici, Tuzla, 1991.
Od jezika ka jeziku, Sarajevo-Zagreb, 1992.
Zašto jezik bosanski, Tuzla, 1995.
Šta Bošnjak misli kad kaže, Tuzla, 1991.
Enciklopedijski rječnik odbrane, Tuzla, 1996.
Leksikon bosanskoga jezika, Tuzla, 1997.
Pravopis islamske terminologije bosanskog jezika, Sarajevo, 1998.
Znati pisati, Tuzla, 1999.
Enciklopedijski rječnik književnosti za djecu, Tuzla, 2000.
Bošnjačke narodne pjesme, Tuzla, 2000.
Naučiti čitati i pisati, Tuzla, 2002.
Rječnik za gluhe, Tuzla, 2002.


OBRAZOVANJE VAN ZEMLJE:

25.10.-04.12.1997. Barselona, Španija
01.06.-30.06.1995. Klagenfurt, Austrija
01.05.-30.05.1994. Štokholm, Švedska
15.05.-30.5.1990. Zagreb, Hrvatska
01.09.-30.10.1998. Ithaca, Cornell University, USA
26.11.-07.12.1998. Goetheborg, Sweden


AKTIVNOSTI:

Jedan od osnivača Filozofskog fakulteta u Tuzli
Predsjednik Udruženja humanista Tuzlansko-podrinjskog kantona
Predsjednik Biciklističke asocijacije Bosne i Hercegovine
Predsjednik Udruženja nastavnika bosanskoga jezika BiH
Rukovodilac poslijediplomskog studija: “Pozorište i drama”

JAVNO SAOPĆENI REFERATI IZ STRUKE

Lingvistika oko nas, Referat, Tuzla, 1974. godine
Algoritmi u jeziku, Referat, Tuzla, 1974.godine
Predakcenatske dužine u govoru sela Dubrave, Referat, Mostar, 1974.godine
O nekim pitanjima lingvostilistike, Referat, Skoplje, 1982.godine
O govoru naselja Mosnik, Referat, Tuzla, 1976. godine
Norma u jeziku, Referat, Tuzla, 1972.godine
O vokalu A u govoru sela Prokosovići, Referat, Tuzla, 1975.godine
O nekim kontaktima makedonskog i hrvatskog jezika, Referat, Bled, 1976.godine
Jezičko komuniciranje pomoću akronima, Referat, Novi Sad, 1988.godine

OBJAVLJENI STRUČNI RADOVI


Kako određivati padeže riječima srpskohrvatskog jezika, Naša škola, 1/2, Sarajevo, 1977.godine
O objektivnim složenicama u romanu Kurlani, Školski vijesnik 1, Split, 1977.godine
Dječija kultura izražavanja, PID, Sarajevo, 1977.godine
Akcenat u nastavnoj praksi, Naša škola, 5/6, Sarajevo, 1978. godine
Određivanje roda imenica, Školske novine, 30, Zagreb, 1976. godine
Jezikoslovne sitnice, Sodaso-Tehnograd, Tuzla, 1975/1976. godine
Bio-Bibliografija D. Sušića, Značenje, 2, Doboj, 1987. godine
Govorni tipovi, Odjek, 4, Sarajevo, 1978. godine
Jezični savjetnik, Naš svijet, 137, Sarajevo, 1976. godine
Biografija i bibliografija prof. Ismeta Smailovića
Jezik je sloboda, Bosanski duh, Sarajevo, 1999. godine
Izun/Dur, Zmaj od Bosne, Tuzla, 1994. godine


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI


Prijedlozi u pripovijesti Maričon K.S.Đalskog, Naša škola, 9/10, Sarajevo, 1978. godine
Suglasnik H, Prilozi, 5, Banja Luka, 1976. godine
O toponimima s prijedlogom pod u tuzlanskom govoru, Anum, Skoplje, 1977. godine
O nekim dijalekatskim uslovljenostima kulture izražavanja, Putevi i dostignuća, 2, Sarajevo, 1977.godine
Govorni tipovi, Odjek, 4, Sarajevo, 1978. godine

Jezik i gluma, Pozorište, 5/6, Tuzla, 1976.godine
O orijentalnim riječima u našem književnom jeziku, Jezik, 5, Zagreb, 1975/1976.godine
Uloga i mjesto morfologije u jeziku, Prilozi, 4, Banja Luka, 1975.godine
O jezičnim odnosima selo-grad, Jezik, 5, Zagreb, 1977/1978 godine
Nomina agentis u pripovijetkama B. Ăopiăa i P. Kočiăa, Putokazi, ľ, Tuzla, 1975.godine
Lingvostilistička funkcija prijedloga, Putokazi, ľ, Tuzla, 1978. godine
O složenicama i srodnim nastojanjima u jeziku romana Kurlani, Prosvjetni list, 444, Sarajevo, 1974. godine
Lingvistički aspekti u odnosima usmene narodne i pisane književnosti, Zbornik radova, Sombor, 1985.godine
Jezik u funkciji dokumentarnog i literarnog u djelima T. Vujasinovića, Značenja, 8, Doboj, 1985.godine
O etniku Turčin u usmenom narodnom stvaralaštvu, Zbornik radova, Rogaška Slatina, 1993.godine
Folklorni jezički elementi u djelima D. Sušića, Brazde, 45, Bijeljina, 1998.godine
Paremiološki oblici u prozi D. Sušića, Sovremenost, 7/8, Skoplje, 1988.godine
O govoru Tuzle i okoline, Zbornik radova, Tuzla, 1987. godine
Etimologija hidronima Jala, Zbornik radova Tuzla, 1987. godine
Pjesma kao jezični znak, Zbornik radova, Sokobanja, 1989.godine
Tipovi rečenica u kratkim humorističkim formama usmenog narodnog stvaralaštva, Zbornik radova, Rožaje, 1988.godine
Jezik usmene narodne književnosti u odabranim dramskim djelima BIH, Radovi, Novi Sad, 1988.godine
Istorijski događaji i problem temporalnosti u kolokvijalnom govoru, Radovi, Novi Sad, 1988. godine
Alonžman kao lingvostilem u usmenom narodnom stvaralaštvu, Zbornik radova, Radoviš, 1984.godine
Paremiološki oblici u djelima Mehmed-bega Kapetanovića Ljubušaka, Sarajevo, Zbornik radova, 1991. godine
Onomastički vic, Zbornik radova, Zagreb, 1990.godine
Bosanskohercegovački Muslimani i njihov jezik, Zbornik radova, Sarajevo, 1991.godine
Alhamijado književnost i jezik, Tuzla, Referat, 1991.godine
Terminologija i purizam, Zbornik radova, Banja Luka, 1991.godine
Staroslavenski jezik u kontekstu historije slavenskih jezika, Zbornik radova, Tuzla, 1991.godine
Prilog poznavanju morfonematike, Zbornik radova, Banja Luka, 1991.godine
Termin Bosanski jezik kao važan konstituent folklora BiH, Zbornik radova, Sarajevo, 1991.godine
Jezički tabuizmi, Knjiţevni jezik, ľ, Sarajevo, 1991.godine
O jeziku bosanskom, Zeman, 3, Kalesija1993.godine
O toponimu Teočak, Zbornik radova, Tuzla, 1993.godine
Orijentalni vokabular kao obilježje ruralnog i urbanog u balkanskim narodima, Zbornik radova, Ohrid, 1991.godine
Bosanski jezik, Vrelo, 2, Tuzla, 1992.godine
Bibliografija radova prof. Ismeta Smailoviăa, Knjiţevni jezik, ľ, Sarajevo, 1991.godine
Bibliografija bosanskog jezika, Balkanistika, 11, Wilkes-Barre, 1998.godine, Pennsylvania, USA
Teočak, Pogledi, 8, Tuzla, 2001.godine
Novi pristupi učenja jezika kod gluhih i komunikacija na daljinu, Zbornik radova, VI, Zagreb, 2003. godina


RUKOVODILAC URAĐENIH PROJEKATA

M. Hevai Uskufi, SIZ za sport, nauku i obrazovanje, Tuzla, 1990. godine
Toponimi, etnici i ktetici Tuzle i okoline, SIZ za kulturu, Tuzla, 1991.godine
Bosanskohercegovačka vojna terminologija, SDA, Tuzla, 1996.godine
ACHUS ( jezičko-edukativni softver za gluhe), međunarodni naučni pronalazak, CIT, Univerzitet u Tuzli, Tuzla, 2002.godine
Jezičke promjene i multikulturna komunikacija u Bosni i Hercegovini ; Forum “Bosnia”, Sarajevo, 2003.godine


CITIRAN U LITERATURI

Bosanski jezik, Sarajevo, 1991.godine, str. 245, 247.

Vrelo, Tuzla, 1993.godine, broj 4, str.9

Bošnjak, Minhen, 1993.godine, broj 1, str.36.

Rječnik karakteristične leksike u bosanskom jeziku, Sarajevo, 1994.godine, str.40, 87, 230.

Stoljeće bošnjačko-muslimanskog dramskog stvaralaštva, Zenica, 1994.godine, str.13.

Zmaj od Bosne, Tuzla, 1994.godine, str.15.

Bibliografija bošnjačke književnosti, Zagreb, 1995. godine

Kultura Bošnjaka, Zagreb, 1994.godine, str.309.

Prilozi za orijentalnu fiziologiju, broj 46, str.61, Sarajevo, 1996.godine

Kako se branila Bosna, Sarajevo, 1997.godina, str.234.

Bosanski jezik, broj 1, str.115 i 117., Tuzla, 1997.godine

Avaz, Sarajevo, 7.1.1998.godine, str.12

Kabes, Mostar, 1997.godine, broj 25, str.55

Znak Bosne, Zenica, 1998., broj 5/6, str.10

Glas BIH, 1999.godine, broj 63, str 10, Stockholm

Ies Gazette, 1997.godine, broj 1/97, str.9, USA

Hrvatski glasnik, 1999.godine, broj 76, str.17, Tuzla

Forum Bosne, broj 5, str. 274, Sarajevo, 1999.godine

Prilozi za orijentalnu filologiju, 1999. godinu, broj 47/48, str.78, Sarajevo

Slovo o jeziku, 1998.godine, str.190, Bihać

Gračanički glasnik, 2000.godine, str.152, Gračanica

Institut za srpski jezik SANU, knjiga 20, str.181, Beograd, 2002.godine

Mostovi, broj 8/9, str. 20, Sarajevo 2002.godine

Front slobode, 16.8.2002.godine, broj 3558, str.5, Tuzla

Narodna književnost Bošnjaka, str.374, Sarajevo, 2003.godine

Zbornik radova, broj 4, str.60, Tuzla, 2003.godine, Filozofski fakultet

Bošnjačka nacija, str. 93, Sarajevo, 2003. godine

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli predložen za člana Akademije nauka i umjetnosti BiH broj: 02/5-38-4845/01 od 18.10.2001.godine

Priredio(la): Tuzlarije / fil.fakultet