TUZLANKE I TUZLACI

11.05.2005.
Jasmin Agić
Jasmin Agić je rođen 2.februara 1962.godine u Tuzli, kao prvo dijete oca Hajrudina, metalskog radnika i majke Fikrete, domaćice.

Po završetku osnovne škole, upisuje Gimnaziju. Uključuje se u Rukometni klub ˝Sloboda˝. Počinje se baviti rukometnim suđenjem, a za kratko vrijeme postaje republički sudija.

Potom, odlazi na služenje vojnog roka u Strumicu, odakle za svoj rad donosi veliki broj diploma i zahvalnica, od kojih i jednu zlatnu. Po dolasku iz JNA uključuje se aktivno u rad Omladinske organizacije i Saveza komunista. Na MZ Brčanska malta svoje slobodno vrijeme posvećuje dramskoj, literarnoj i drugim sekcijama. Sa Dječijim domom ˝Vojo Perić˝ osniva ORB-a koja učestvuje na radnoj akciji u Šabcu. Jasmin je bio organizator kulturno-umjetničkog i sportskog života ORA.

Želio je da upiše Vojnu akademiju. I pored ispunjenih uslova i položenih ispita dobija odbijenicu zbog nacionalne strukture.

Pisao je pjesme i objavljivao ih u listu ˝Iskra˝. Zaposlio se u Opštinskom sudu u Tuzli na određeno vrijeme. Po prestanku rada zapošljava se u ˝Jugofarmacija˝, a uz rad se upisuje i daje ispite na Tehnološkom fakultetu. Uz sve to, agilni je aktivista Saveza socijalističke omladine i Saveza komunista. U vrijeme izbora, ulazi u Socijaldemokratsku partiju BiH, gdje je biran za predsjednika SDP MZ.

Od 1991.godine je član Skupštine odbora MZ. Na početku rata je bio na radnoj obavezi u ˝Jugofarmaciji˝. Bio je u kriznom štabu MZ, gdje organizira zbrinjavanje izbjeglica i prognanih lica.

U teškim ratnim uslovima stvara KUD ˝Libertas˝ koji je veliki dio svojih predstava izvodio za ranjenike i borce Armije RBiH. Kao aktivista SDP-a, doprinosio je očuvanju političkog pluralizma u ratnim uslovima.

27.januara pristupio je III tuzlanskoj brigadi. Borio se na linijama Majevice, Brčkog i Teočaka. Uz sve to, uspijevao je i davati ispite na fakultetu i bio angažiran u Mjesnoj zajednici.

16.maja 1994.godine na Godušu, dok je ukazivao pomoć ranjenom borcu, kao bolničar Jasmin je teško ranjen od gelera četničke granate. Prebačen je u tuzlansku bolnicu gdje poslije 12 dana kome umire, 27.maja 1994.godine u 06:45h.

Na Jasminovom radnom stolu nađena je pjesma koju je napisao pred posljednji odlazak na liniju.

Hvala Jasmine!

Priredio(la): Tuzlarije