TUZLANKE I TUZLACI

24.06.2005.
Marijan Balta
Marijan Balta je rođen 9.novembra 1957. godine u Tuzli.

Osnovnu i srednju Građevinsku školu završio je u Tuzli, a u Sarajevu Arhitektonski fakultet.

Kao diplomirani inžinjer arhitekture od 1981 do pogibije radio je u Zavodu za izgradnju Grada Tuzle (sadašnja direkcija za obnovu i razvoj).

U porodici je živio sa roditeljima Trivom i Anđom i starijim bratom Vukašinom. Marijan je bio poslušan dječak koji je imao uspjeha u školi i u sportu. Prvi sport kojim se aktivno bavio je plivanje. Bio je to sport njegovog dječaštva.

Marijanova majka Anđa je umrla vrlo mlada. U vrijeme njene smrti Marijan je imao trinaest godina, a njegov stariji brat, svega petnaest godina. Od tada su dva brata i otac sami. I pored ovog nedoknadivog gubitka u porodici, otac Trivo uspjeva školovati svoje sinove i vaspitavati ih tako da su postali uzorni stručnjaci i ugledni građani Tuzle.

Nakon što je napustio plivanje, Marijan Balta se počinje aktivno baviti karateom. Još kao srednjoškolac i student, osvaja niz prvih, drugih i trećih mjesta na republičkim takmičenjima, karate mitinzima, seminarima i sl.

U vrijeme studija napušta karate. Dugi niz godina ne bavi se ovim, niti bilo kojim sportom. I onda nakon petnaestogodišnje apstinencije od karatea i drugih sportova, Marijan se ponovo vraća ovome sportu i na svom prvom nastupu na Otvorenom prvenstvu Tuzle osvaja 3.mjesto, a na svom drugom nastupu, na Državnom prvenstvu u Sarajevu, postiže još već uspjeh osvajanjem 3.mjesta. Ovakav uspjeh nakon toliko duge pauze, postignut bez ikakve pripreme, bio je ravan čudu.

Kao arhitekta radio je na izvođenju ili u nadzoru niza objekata u Tuzli. To su npr: Galerija portreta, naselje ˝Stupine˝, ˝Zlokovac˝, kule G i F i mnogi drugi objekti. Projektovao je niz danas poznatih gradskih kafea.

Svoju porodicu zasnovao je početkom 1992, godine kada on i njegova djevojka višegodišnju vezu krunišu brakom. Veoma je volio djecu, i u svom braku nadao se djeci.

Početkom agresije na Bosnu i Hercegovinu dobrovoljno se javlja u redove tadašnje TO BiH koja će ubrzo prerasti u Armiju BiH. S obzirom da se radi o istaknutom karatisti, prijavljuje se i postaje jednim od osnivača, prve protiv terorističke jedinice TO BiH (Armije BiH) u 2.korpusu, koja je bila pri Vojnoj policiji. U ovoj jedinici ubrzo postaje jednim od najsmjelih boraca i učestvuje u niz vrlo opasnih i veoma važnih akcija.

Marijan Balta poginuo je 21.jula 1992. godine na Majevici. Nije dočekao rođenje svog djeteta. Njegova želja da dobije kčerku je ostvarena ali tek poslije njegove tragične pogibije. Iris Balta rodila se tri mjeseca nakon očeve pogibije 20.oktobra 1992. godine.

Ovaj grad i njegovi saborci nisu zaboravili na Marijana Baltu. Pjesnik Zdravko Zlatić je napisao text a profesor Asim Horzić komponovao muziku na pjesmu ˝Sjećaš li se Balte˝.

Nakon njegove pogibije, na inicijativu saboraca, jedinica u kojoj se borio dobila je ime BALTA. Proslavljeno borci ove elitne ratnih godina osim znaka Armije BiH nosili su amblem sa imenom - BALTE. Ime Marijana Balte utkano je zlatnim slovima u oslobodilačku i antifašističku historiju Bosne i Hercegovine

Hvala Balta!

Priredio(la): Tuzlarije