TUZLANKE I TUZLACI

11.10.2005.
Nada Mladina
Nada Mladina rođena je 1947. godine u Tuzli. Osnovnu školu i Gimnaziju završila u Tuzli. Medicinski fakultut završila 1970 godine u Zagrebu, nakon čega obavlja ljekarski staž u medicinskom centru u Tuzli. Specijalizaciju iz pedijatrije obavila je u Dječijoj bolnici u Tuzli. Posljednju godinu specijalizacije obavila je u Institutu za majku i djete u Zagrebu, gdje je završila postdiplomski studij ˝Zaštita zdravlja majke i djeteta˝, te specijalizirala 1978. godine na Sveučilištu u Zagrebu. Nakon položenog specijalističkog ispita raspoređena na mjesto rukovodioca odjela intenzivne i terapije dječije bolnice, a kasnije Klinike u Tuzli.


Na početku rata, zajedno sa nekolicinom prijatelja djece osnovala Humanitarnu nevladinu organizaciju ˝ Naša djeca Tuzla ˝, koja je iskazala visok nivo aktivnosti u zbrinjavanju osnovnih potreba djece, posebno prognanika, ranjenih i bolesnih, izmeđ ostalog obezbjeđenjem liječenja i izvan granica Bosne i Hercegovine .

1999. godine na konkursu ˝Žena 21˝ dobila je srebrni broš za oblast medicine.

Veoma aktivna u Forumu građana Tuzle, čija je i dopredsjednica, sa nizom aktivnosti na očuvanju multietničkog principa života u gradu Tuzli i Bosni i Hercegovini .

Nakon opštinskih izbora 2004.godine, po prvi put u Tuzli Opštinskim vijećem predsjedava žena, gospođa Nada Mladina, članica SDP-a.

Predizborni plakat 2004.godineDoc.dr.Nada Mladina je 5.januara 2005.godine u Tuzli promovisala knjigu ˝Zaštita razvojnog doba˝, što je još jedan doprinos u struci i nauci koja se bavi medicinom, a pobliže pedijatrijom.Promotori knjige, koja je potpisana sa dr.Nada Mladina i saradnici, bili su prof. dr. Rifat Terzić i prof. dr.Osman Sinanović.U programu, sala tuzlanskog Narodnog pozorišta učestvovala su djeca iz obdaništa Naše dijete i Udruženja Koraci nade.1.mart 2005. Dan nezavisnosti BiH. Doc.dr Nada Mladina, Jasmin Imamović, Anto Pranjić09.07.2005. Trg žrtava genocida u Srebrenici, gospođa Mladina otkriva ploču.Foto-izložba na Trgu žrtava genocida u Srebrenici. Dr.Nada Mladina sa suprugom dr.Žarko Mladina.26.08.2005.godine obilježavanje 15.godišnjice pogibije rudara u jami "Dobrnja".

Priredio(la): tz