TUZLANKE I TUZLACI

25.12.2006.
Sulejman Mulić
Prof. Sulejman Mulić, rođen je u Tuzli, 18.9.1952.godine. Osnovnu školu i Školu učenika u privredi završio je u Tuzli 1970. godine.

Nezadovoljan obimom obrazovanja stečenog u Školi učenika u privredi, ali i podstican ličnom željom za usavršavanjem i napredovanjem, upisuje se na Studij fizičkog vaspitanja na Pedagoškoj akademiji u Tuzli Diplomirao je 1976.godine.

Poslije završetka studija posvećuje se nastavničkom radu u osnovnim školama u Tuzli “Kosta Popov “, “ Pazar ” i “ Novi grad “ te u Gornjoj Tuzli. Naoružan novim saznanjima i proširenim vidicima upisuje Fakultet za Fizičku kulturu u Sarajevu 1977. Zbog dobijanja stalnog zaposlenja u Gornjoj Tuzli napušta fakultet i posvećuje se pedagoškom radu u koji je ugradio istinski humanizam i neiscrpnu ljubav za one koje je vaspitavao i vaspitava.


1997.godine upisuje se na Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Odsjek fizička kultura. Diplomirao je 1999. godine sa ocjenom 10 (deset) stekavši zvanje profesora fizičke kulture.
Od tada do danas veoma uspješno u svom pedagoškom radu objedinjava u skladnu cjelinu svoje sistematsko izučavanje ( antropologije, pedagogije, didaktike i dječije psihologije).
Promišljen i prožet tim saznanjima stvara bogatu odgojno-obrazovnu i praktičnu djelatnost. Svoju pedagošku kulturu, izuzetno bogato saznanje u radu sa osnovnoškolskim uzrastom prenosio je i dijelio sa drugima.

Biografija prof. Sulejmana Mulića sadrži skroman ali veliki doprinos u koncepciji nastavne prakse u osnovnim školama te metodičkom osposobljavanju studenata Fakulteta za tjelesni odgoj i sport, jer je bio i spoljni saradnik-mentor našeg fakulteta.
Stalni je učesnik seminara, simpozija, okruglih stolova koji tretiraju odgoj i obrazovanje. Stručni je saradnik “ Kinder sporta “ iz Tuzle, te nekoliko časopisa.
Objavio je nekoliko veoma značajnih radova u časopisu “ Naša škola “ koji tretira teoriju i praksu odgoja i obrazovanja:

- 2000.godine objavljeni su pogledi i mišljenja “Problemi nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja u nižim razredima osnovne škole”,
- 2002.godine objavljeni su radovi iz nastavne prakse “Metodičko osposobljavanje studenata” i “Uočavanje deformiteta stopala metodom plantografije”,
- 2003.godine objavljen je rad, takođe iz nastavne prakse pod naslovom “Model kvalitetnog planiranja nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja u osnovnoj školi”.

U časopisu “Sport u teoriji i praksi” su takođe objavljivani radovi ovog autora i to:
- 2000.godine stručni rad pod nazivom “Osvežimo čas tjelesnog i zdravstvenog odgoja jednom dječijom igrom”,
- 2003.godine stručni rad “Struktura časa tjelesnog zdravstvenog odgoja sa posebnim osvrtom na časove zabave, razonode i odmora”,
- 2004.godina stručni rad “Agresivnost u dječijoj dobi”,
- 2004.godine naučni rad “ Centralni i disperzioni parametri antropometrijskih mjera i motoričkih sposobnosti učenika petog razreda osnovne škole “


Oženjen je, otac dvoje djece. Prvi je direktor škole u BiH a i u Evropi koga su roditelji, staratelji i zaposlenici izabrali neposrednim tajnim glasanjem na funkciju direktora osnovne škole “ Sjenjak “ u Tuzli gdje i danas radi.
Aktivno se služi ruskim jezikom a pasivno engleskim jezikom.
Animator je škole plivanja u Republici Hrvatskoj ( Bizovačke Toplice ), bio je delegat SOFKe, član upravnog odbora Sportskog Saveza Federacije. Bavio se trenerskim pozivom. Bio je trener Odbojkaškog kluba “ 15. Maj “ i “ Zmaj od Bosne “ iz Tuzle. Učesnik je međunarodnog turnira u Bjelorusiji za odbojkašice 1996/97 godine.


Sulejman Mulić je prvi nepolitički direktor u Bosni i Hercegovini, ali i Europi, izabran neposrednim i tajnim glasanjem. To je prvi direktor kojeg su izabrali roditelji i zaposleni u OŠ

Priredio(la): S.M.