TUZLANKE I TUZLACI

06.10.2004.
Programirano pismo za gluhe
Ko su Ahmed Kasumović i Husnija Hasanbegović


Husnija Hasanbegović
Rezultat višegodinjeg naučnog rada i istraživanja magistara defektologije Husnije Hasanbegovića, višeg asistenta na Defektološkom fakultetu u Tuzli, koji je proveo u saradnji sa jednim od vodećih stručnjaka u Bosni i Hercegovini iz oblasti jezika, profesorom lingvistike Ahmetom Kasumovićem, dekanom Filozofskog fakulteta u Tuzli, objelodanjen na Internacionalnoom skupu defektologa održanom prošlog vikenda u Tuzli, mogao bi napraviti pravu revoluciju u oblasti komunikacija gluhih i gluhonijemih osoba u svijetu, kojih prema procjenama, ima više od stotinu miliona.Hasanbegović, koji je magistrirao na Zagrebačkom sveučilištu upravo na komunikaciji gluhih osoba, sa profesorom Ahmetom Kasumovićem objavio je 2002.godine Rječnik za gluhe, koji je bio samo uvod u kapitalni naučni rad-programirano pismo za gluhe.Nekoliko godina rada na kraju je ipak rezultiralo gotovim softverom, koji se vrlo lako može instalirati u bilo koji kompjuter i koristit.Svaka osoba obučena za rad na računaru, odnosno koja poznaje najednostavniji program za pisanje word, nema potrebu za daljoom edukacijom jer su znakovi umjesto uobicajenih slova isti oni koju se koriste prilikom spelovanja rukama i kojima se sporazumijevaju svi gluhi i gluhonijemi u svijetu.Hasanbegović i Kasumović najvaili su da bi uskoro mogli obaviti razgovore sa predstavnicima Microsofta kako bi se pokušalo doći do dogovora da njihov izum bude u standardnom MS paketu uz bilo koji novi Office.Prilikom programiranja, koje je takodje uradio sam Husnija Hasanbegović, moguće je bilo koji tekst pisan recimo Arielom, Times New Romanom, Tahoma ili drugim fontom, prevesti u jezik za gluhe, kao i obrnuto.
Husnija Hasanbegović će ovaj izum vjerovatno u obliku doktorske disertacije uskoro braniti na Univerzitetu u Tuzli, iako su posljednjih mjeseci učestale najave da bi neki svjetski univerziteti bili zainteresirani da ispod njihovog krova izađe ˝bosanski Bili Gates za gluhe˝.Iako se ovom izumu proriče nevejrovatno blistava budućnost, trenutno magistar Husnija Hasanbegović jedva uspijeva pokriti osnoven egzistencijalne potrebe, tako da se teška materijalna situacija odražava i na rezultate istraživanja i njihovu sporost.Ipak, zahvaljujći kvalitetnoj saradnji među stručnjacima u Tuzli i Sarajevu, koji su direktono ili indirektno bili uključeni u ova istraživanja, uspjelo se u velikom i po mnogo čemu revolucionarnom komunikacijskom poslu.Hasanbegoviću i Kasumoviću značajnu pomoć pružili su prof.Ismet Kurtagić i surdolog Esad Majhmutović.Na Internacionalnom skupu u Tuzli Husniju Hasanbegovića već su proglasili bogatim čovjekom, jer ovakav izum svugdje u svijetu trebao bi donijeti milione maraka.Na ovakve opaske on je odmahnuo rukom i kazao da je sve uradio iz drugih pobuda: ˝ Radio sam i prvi ilmihal na Brajevom pismu za gluhonijeme, tako da ga mogu koristiti muslimani u cijelom svijetu .To niko do sada nije ni pokušao uraditi, a i to sam uradio ne da bih dobio novac, već zbog ljudi kojima je on potreban˝.

Ko su Ahmed Kasumović i Husnija Hasanbegović

Ugledni lingvista i najtalentovaniji bosanski surdolog
Profesor lingvistike dr. Ahmet Kasumović redovni je profesor na Filozofskom fakultetu u Tuzli i od prošle godine dekan ovoga fakulteta.Osnivač je katedre za bosanski jezik u Tuzli, a voditelj je posdiplomskog studija na Akademiji dramskih umjetnosti u Tuzli, čiji je bio osnivač i prvi dekan Akademije.Objavio je na desetine knjiga i više od stotinu i predeset naučnih radova iz oblasti lingvistike, a jadan je od najplodnijih i najcjenjenijih autora naučnih dijela o bosanskom jeziku.
Surdolog Husnija Hasanbegović, završio je Defektološki fakultet u Tuzli, a magistrirao je na Edukacijsko -rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu s najvišom ocjenom.Ovaj 35-godišnjak uskoro će braniti doktorsku disertaciju .Do sada je objavio jednu knjigu i petnaest naučnih radova.Rođen je u Tuzli, a živi u Banovićima.Iako mlad, jedan je od najcjenjenijih stručnjaka na Defektološkom fakultetu u Tuzli.

Priredio(la): sunce / Slobodna Bosna