TUZLANKE I TUZLACI

12.10.2004.
Dr Hiba Šerbić


Hima Šerbic u sredini, snimak iz 1930

Hiba Šerbić rođena je u Tuzli 1912.godine kao najmlađe dijete našeg prvog ljekara hadži Mehmeda –Sami Šerbića.U Tuzli je završila osnovnu školu i gimnaziju, a bila je prva Muslimanka koja je maturirala u Tuzli.Medicinu je studirala i diplomirala u Beogradu 1939.godine i tom prilikom u beogradskom listu „Politika“pisalo je da je Hiba Šerbić prva Muslimanka koja je diplomirala na Medicinskom fakultetu u Beogradu.Bila je tada prva Muslimanka sa akademskom titulom.Kao ljekar radila je u Jajcu, Kasindolu i Sarajevu.Dr Hiba Šerbić –Ramadanović dobila je mnogo priznanja :Orden rada drugog reda, Orden Republike sa srebrenim vijencem drugog reda, Orden zasluga za narod sa srebrenom zvijezdom, Šestoaprilsku nagradu Sarajeva, Spomen plaketu grada Sarajeva .Diplomu počasnog člana Društva ljekara BiH, Povelju Saveza ljekarskih društava Jugoslavije i druga prizanja .Kao ljekar dr Hiba Šerbić –Ramadanović radila je 36 godina, penzionisana je 1975.godine i poslije kraćeg vremena i umrla.

Priredio(la): sunce/T.Vremeplov V