TUZLANKE I TUZLACI

27.01.2005.
Plamenka Osmanović
Rođena 1968. godine u Tuzli. Djetinjstvo do jedanaeste godine sretno je provela. Srednjoškolski život započela je pohađajući Gimnaziju u Tuzli, gdje je uspješno završila prvi razred. Udrugom razredu nije dočekala kraj školske godine. Umrla je u sedamnaestoj godini od maligne bolesti (raka) koju je bolovala pet godina. Iza sebe je ostavila literarnu i likovnu građu uspomena kao što su: rukopisi njenih pjesama, razni portreti, crteži kao i mnogo drugih notiranih zabilješki.Posebno je imala darovitosti u pisanju pjesama, gdje stihovima simbolizira ljubav, tugu, bol, smrt i čulnost svijeta kako ga ona doživljava u vrijeme bolesti sa kojom se stojički hrabro borila. U nekim pjesmama koje su odabrane za ovu zbirku, ispoljava snažan revolt prema drogi odnosno narkomaniji kao poroku i zlu današnjice. U ovim pjesmama ona nikoga niti krivi niti optužuje, nego se obraća mladima porukama i konstatacijama o štetnosti droge ...

Priredio(la): Tuzlarije